Leuven baas over eigen data

6 maart 2020 | 16u14 | Gepost door redactie
Leuven baas over eigen data
De stad Leuven neemt vanaf nu een open data clausule op in alle relevante overheidsopdrachten. Op die manier is het stadsbestuur eigenaar van alle data die voortvloeien uit diensten die geleverd worden aan de stad. Vervolgens kan ze deze data gebruiken om het beleid en de dienstverlening te optimaliseren. In een volgende stap streeft de stad er naar om deze data open te stellen voor burgers.
Het bericht Leuven baas over eigen data verscheen eerst op Leuven Actueel.

“In het verleden werden data die verzameld werden door partners op vraag van de stad, niet altijd eigendom van de stad. Zo konden we bijvoorbeeld data van het parkeergeleidingssysteem niet gebruiken. Dat was een gemiste kans en zal nu dus verleden tijd zijn”, vertelt schepen van ICT Thomas Van Oppens. “Data worden alsmaar belangrijker in de stedelijke context, daarom zijn afspraken hierover belangrijk. Met deze beslissing staan we opnieuw een stap dichter bij Leuven smart city.”

Het gaat daarbij over data in verband met het openbaar domein zoals locaties van afvalcontainers, bomen, straatmeubilair, parkeerplaatsen en openbare toiletten. Maar ook over gegevens over de werking van de stad zoals de drukte aan de loketten en in de bibliotheken, en real-time gegevens zoals passantentellingen en mobiliteitsstromen. Kort gezegd gaat het over alle gegevens die door, over en in de stad gemeten, verzameld of gegenereerd worden.

Data openstellen voor burgers, bedrijven en organisaties
In een volgend stadium wil de stad deze data vrij toegankelijk maken voor burgers, bedrijven en organisaties, uiteraard met respect voor GDPR en met uitzondering van bepaalde types data zoals persoonsgegevens.

“De stad beschikt over een enorme schat aan data”, vult Thomas Van Oppens aan. “Door onze data open te stellen zorgen we voor meer transparantie. Bovendien kunnen innovatieve bedrijven en organisaties, maar ook studenten, met de data aan de slag en er vernieuwende producten en diensten mee ontwikkelen die ook voor de stad een meerwaarde kunnen zijn. Op die manier zorgen we voor innovatie en maken we samen stad. En niet onbelangrijk: overheidsdata zijn verzameld met middelen afkomstig van de gemeenschap en komen dus in principe ook aan die gemeenschap toe.”

De open data clausule kadert in het project “Creatie van open IOT (Internet of Things) data awareness bij lokale overheden”. Dit project is een samenwerking tussen de steden Leuven, Aalst, Genk, Sint-Niklaas, Roeselare, Oostende, Gent, Mechelen, Brugge en Hasselt, samen met de Vlaamse Gemeenschapscommissie en het Kenniscentrum Vlaamse Steden, waarbij Leuven fungeert als trekker.

Het bericht Leuven baas over eigen data verscheen eerst op Leuven Actueel.

Lees meer over