Burgerpanel formuleert 28 doelstellingen voor het Kessel-Lo van morgen

Burgerpanel formuleert 28 doelstellingen voor het Kessel-Lo van morgen
Begin dit jaar gaven stad Leuven en Leuven 2030 de aftrap voor het participatietraject Vorm 3010. “Leuven wil bewoners van meet af aan betrekken bij de toekomstplannen voor hun buurt. Binnen Vorm 3010 krijgen Kesselaars de kans om hun straten, pleinen en buurten mee vorm te geven, wat ze massaal deden”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit). In het kader van Vorm 3010 formuleerde een burgerpanel 28 doelstellingen voor de toekomst van Kessel-Lo. “Die vormen de basis voor een slim mobiliteitsplan en in een volgende fase gaan we met inwoners, scholen en bedrijven aan de slag om de doelstellingen samen te realiseren.”

Met de 28 doelstellingen heeft het burgerpanel een concreet toekomstbeeld voor ogen: een Kessel-Lo dat in de eerste plaats een woonomgeving is waar groen, leefbaarheid en comfort vooropstaan. Zo wil het burgerpanel verkeer ontraden door de straat in te richten als een verblijfs- in plaats van een verkeersomgeving, tarieven zodanig ontwikkelen dat ook inwoners met een beperkt inkomen gebruik kunnen maken van deelmobiliteit, aangename en groene verblijfsplekken met banken in straten creëren, het hitte-eilandeffect tegengaan door veel bomen aan te planten, maximaal ontharden, en openbare gebouwen energiezuinig maken. 

De stad Leuven is erg tevreden met het werk dat het burgerpanel leverde. “Het werd de laatste weken nog maar eens duidelijk dat we onze buurten anders moeten inrichten als we onze stad leefbaar willen houden. Door maximaal in te zetten op ontharding, zal Kessel-Lo beter opgewassen zijn tegen de gevolgen van de klimaatopwarming", zegt schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V).

Ook schepen van mobiliteit, klimaat en duurzaamheid David Dessers (Groen) reageert opgetogen: “We streven ernaar dat ook Kesselaars zich vlotter en veiliger kunnen verplaatsen. We willen sluipverkeer aanpakken, de snelheid naar beneden halen en meer ruimte geven aan de vele voetgangers en fietsers."

Wat voorafging: Kesselaars lieten hun stem horen
De concrete doelstellingen zijn het resultaat van een traject dat al sinds dit voorjaar loopt. Toen werden alle inwoners bevraagd over hun Kessel-Lo van de toekomst. Er werden ook 25 Kesselaars uitgeloot die alle bewoners weerspiegelen op het vlak van geslacht, leeftijd, scholingsgraad, woonplaats en belangrijkste vervoersmiddel. Zij vormen samen het burgerpanel.

Op basis van de burgerbevraging stelde dat panel tien prioriteiten op. Daarbinnen stuurden Kesselaars via het online platform vorm3010.be ideeën in, die van Kessel-Lo een aangenamere plek kunnen maken. De ideeën dienden als inspiratie voor het burgerpanel om de 28 concrete doelstellingen te formuleren. De panelleden konden daarvoor rekenen op de expertise van stadsdiensten en deskundigen.

Input voor mobiliteitsplan
De komende maanden geven de doelstellingen mee richting aan een slim en duurzaam mobiliteitsplan. Er werd een studiebureau aangeduid om een mobiliteitsplan voor Kessel-Lo uit te werken. Zij nemen deze 28 concrete doelstellingen en de mogelijke verbeterpunten die de Kesselaars op het online platform hebben aangeduid, mee in hun werk. In het najaar trekt de stad met verschillende mobiliteitsscenario’s opnieuw naar de buurt. Kesselaars kunnen dan hun bemerkingen en suggesties doorgeven. Eind dit jaar wordt het plan voorgesteld aan de inwoners. De bedoeling is dat de uitvoering in 2022 begint. 

De stad betrekt ook inwoners van andere deelgemeenten bij de opmaak van mobiliteitsplannen. Zo lopen er al trajecten in Wijgmaal, Wilsele-Putkapel en Spaanse Kroon. In 2022 start de stad ook met een mobiliteitsplan voor Heverlee.

Lees meer over