Bouwpromotor Resiterra krijgt schadeclaim niet

rechtbank
In het project van de Hertogensite tekende het Leuvens Historisch Genootschap, samen met enkele partners, beroep aan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de onzorgvuldig gemotiveerde sloop van de iconische Verpleegstersschool met kapel. Daarop diende bouwpromotor Resisterra een schadeclaim in, omdat het LHG al verschillende keren in beroep was gegaan tegen de vergunning en dat zou voor vertragingen gezorgd hebben. De rechter verwierp in een vonnis van 20 april de schadeclaim van 100.000 euro.

Het Leuvens Historisch Genootschap, erfgenaam en opvolger van meer dan 100 jaar erfgoedzorgers in het Leuvense werd door bouwpromotor Resiterra voor de rechter gedaagd. De bouwpromotor vroeg een schadevergoeding van 100.000 euro, omdat de ingestelde beroepen door het LHG tegen de vergunning voor de afbraak van de voormalige verpleegsterschool en kapel volgens hen voor onnodige vertraging zorgden. De Rechtbank van Eerste Aanleg ging hier niet op in en heeft dinsdag 20 april de schadeclaim verworpen.

"Nu kan de eigenlijke inhoud aan bod komen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Namelijk het Beroep waarbij men zich verzet tegen de onzorgvuldig gemotiveerde sloop van de iconische Verpleegstersschool met kapel die samen door de overheid zelf als waardevol erfgoed op de Inventaris van Onroerend Erfgoed opgenomen werd. Daarnaast ook het betreurenswaardig vellen van de bijna honderdjarige, emblematische lindeboom op het binnenplein en dit voor de aanleg van de grote ondergrondse parking onder de gesloopte Verpleegstersschool met een zware impact op zowel het cultureel als het natuurlandschap van Sint-Jacob en de Kruidtuin door bemaling in een gebied met overstromingsrisico", zegt Raymond Kenis voorzitter van het LHG.

"De verpleegsterschool mag dan ondertussen al wel afgebroken zijn, de uitspraak heeft een grote juridische draagwijdte voor de toekomst naar de vele personen en verenigingen toe die in dezelfde context werken en die op een democratische wijze de wettelijke procedures volgen en opkomen voor het maatschappelijk erfgoed, dat helaas niet altijd goed beheerd wordt door de eigen gemeentelijke overheid."

Stadsbestuur moet verbinden

In de gemeenteraad van mei 2020 deed raadslid Zeger Debyser een oproep aan de Leuvense burgemeester om de partijen gebonden in een convenant (Leuvens Historisch Genootschap, universiteit, en projectontwikkelaar) samen te roepen om tot een onderhandelde en gedragen oplossing te komen om de unieke Verpleegstersschool alsnog te redden. Debyser: “Het is de taak van een stadsbestuur om partijen die het goed voor hebben met Leuven te verbinden. Het is jammer dat de burgemeester en schepen Devlies hier niet op in zijn gegaan. Het resultaat was dat een kleine erfgoedvereniging zich in de rechtbank moest verdedigen tegen een grote projectontwikkelaar.” Debyser vroeg toen om in elk geval komaf te maken met de dagvaarding door de projectontwikkelaar van 100.000 euro per bestuurslid, dat als een zwaard van Damocles boven het hoofd van de erfgoedvereniging hing. Maar het stadsbestuur ging daar niet op in.

Gemeenteraadslid Veerle Bovyn: “Hoewel de 100 jarige linde inmiddels werd gekapt voor nog eens een ondergrondse autoparking, en de waardevolle historische verpleegstersschool werd gesloopt, loopt de procedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen nog. Het is goed dat deze procedure nu zonder intimidatie kan verder gezet worden.”

Raadsleden Debyser en Bovyn: “Veel verenigingen in het Leuvense halen nu opgelucht adem. Je zal maar gedagvaard worden, omdat je als vrijwilliger de doelstelling van je vereniging nastreeft. We hopen dat de projectontwikkelaar hier lessen uit trekt en dat het stadsbestuur van Leuven en de ontwikkelaar nu wel luisteren naar de terechte grieven van de erfgoedvereniging.  We hopen vooral dat geen enkele Leuvense Vereniging nog ooit op deze wijze onder druk wordt gezet en dat het stadsbestuur wel zal proberen te verbinden.”

Lees meer over