4.525 in Leuven gedomicilieerde kandidaat-huurders op de wachtlijst voor sociale huisvesting

27 september 2022 | 18u43 | Gepost door annpeeters
sociaal wonen
De voorbije drie jaar werden heel wat nieuwe sociale woningen opgeleverd. Toch zal het nog jaren duren om de wachtlijst weg te werken en de beschikbare ruimte voor nieuwbouw is zo goed als opgebruikt.

Stad Leuven en de sociale huisvestingsmaatschappijen Dijledal en SWaL spraken in het begin van de legislatuur de ambitie uit om in Leuven werk te maken van 618 extra sociale woningen en verschillende bestaande woningen te renoveren. De voorbije drie jaar werden al 175 nieuwe sociale woningen opgeleverd. De komende jaren zullen er nog eens 610 woningen gebouwd worden. Daarnaast werden al 300 woningen gerenoveerd. 267 woningen worden deze legislatuur nog vernieuwd. Ook voor grotere en meer complexe sociale huisvestingsprojecten op de langere termijn werden de voorbije drie jaar stappen voorwaarts gezet. 

4.525 kandidaat-huurders op wachtlijst

Er staan momenteel 4.525 kandidaat-huurders die gedomicilieerd zijn in Leuven op de wachtlijst van de sociale huisvestingsactoren. "We schenken in het bijzonder aandacht aan wie het vandaag het moeilijkst heeft en uit de boot valt. Dat zijn de huurders en mensen met een beperkt inkomen. Velen onder hen komen in aanmerking voor een sociale woning", laat het stadsbestuur weten. 

175 sociale woningen gerealiseerd

Dijledal beheert in Leuven meer dan 3.000 woningen. “Dat aantal is de voorbije drie jaar toegenomen: we hebben 175 nieuwe sociale huurwoningen gebouwd”, zegt Christophe Stockman, voorzitter van Dijledal (Vooruit). "Zo verrezen er in Leuven-centrum 33 nieuwe woningen op het Hoornplein, 45 in Klein Rijsel aan het Provinciehuis, 27 in het Janseniushof en 31 in de Minckelersstraat. In Kessel-Lo werden 38 nieuwe woningen gebouwd in Vlierbeekveld en 1 in de Beosierlaan."

610 woningen in de pijplijn

Er zitten nog heel wat nieuwe sociale woningen in de pijplijn. “Op het Artoisplein bouwen we momenteel 90 nieuwe woningen in de Drie Kreeften”, zegt Stockman. “We verwachten dat deze woningen opgeleverd zullen worden in het voorjaar van 2023. Ook de werf aan de Minderbroederstraat, bij de Hertogensite, is net gestart. Daar bouwen we 20 nieuwe sociale woningen. Met de plannen voor de Wakkerzeelsebaan, Sint-Jansbergsesteenweg, de Dávé-site en de Weeshuissite plannen we 370 nieuwe woningen bij te bouwen. Op diverse sites hebben we positieve gesprekken met de eigenaars om nog eens een 60-tal nieuwe woningen te kunnen bouwen.” Door een andere indeling van bestaande gebouwen die gerenoveerd of vernieuwd worden, creëert Dijledal nog eens 70 extra woningen. “Door al die projecten samen groeit het aantal sociale woningen met 610 woningen of 15%”, zegt Stockman. 

Renovaties en vervangingen

Daarnaast heeft Dijledal de voorbije 25 jaar een groot deel van haar patrimonium gerenoveerd, om woningen te laten voldoen aan hedendaags wooncomfort en duurzaamheid. “Die enorme renovatiegolf loopt nog steeds”, zegt Stockman. “Zo werden de woningen van Wilgenhof en de Waterleidingstraat aangepakt en is de renovatie van de woningen aan Kapucijnenvoer bezig. Grotere lopende projecten zijn Schorenshof, Lolanden en Prins Regentplein, waarvan de verschillende fases afgerond worden in 2024. In totaal zullen we dan iets meer dan 560 woningen gerenoveerd hebben de voorbije zes jaar. Deze renovaties zijn ook zeer belangrijk in kader van de energieproblematiek, omdat ze de energiekosten voor de sociale huisvestingsmaatschappij beperken en de energiefactuur van sociale huurders verlagen.”

Renovaties op langere termijn

Op langere termijn staat de renovatie van de sociale woningen in onder meer de Partisanenstraat, Platte-Lostraat, het Koning Albertplein, de Rustoordlaan en het Ruelenspark op de planning. “Alles samen zullen we nog meer dan 800 woningen renoveren”, zegt Stockman. “Momenteel zijn we met Dijledal bezig op tien verschillende werven, nieuwbouw en renovatie samen.”

Bijkomende locaties voor sociale woningen

“De tijd dat we grote projecten met tientallen of zelfs honderden nieuwe sociale woningen kunnen realiseren ligt stilaan achter ons. De ruimte geraakt stilaan opgebruikt. Maar we hebben nog een paar locaties waar we de komende jaren echt het verschil kunnen maken voor het aantal sociale woningen in onze stad. Het gaat over complexe sites waar we samenwerken met verschillende partners en waar we geen kansen willen laten liggen als het gaat over bijvoorbeeld energie en mobiliteit. Het zijn stuk voor stuk sites die niet makkelijk te ontwikkelen zijn, maar we hebben hier wel belangrijke stappen vooruit gezet”, zegt het stadsbestuur.

Nieuwe woonwijk aan Sint-Jansbergsesteenweg 

Aan de Sint-Jansbergsesteenweg in Heverlee komt een klimaatneutrale woonwijk met onder meer een 220-tal nieuwe sociale woningen. De stad verwierf recent de laatste gronden. Nu kunnen de partners de volgende stappen zetten in de realisatie van deze nieuwe woonwijk.

90-tal woningen aan Wakkerzeelsebaan Wijgmaal

Samen met de site aan de Sint-Jansbergsesteenweg is de site aan de Wakkerzeelsebaan in Wijgmaal het laatste woonuitbreidingsgebied in Leuven. Daar komen onder andere een 90-tal sociale woningen. Dit najaar zal Dijledal samen met AG Stadsontwikkeling Leuven een ontwerper aanstellen.

44 woningen in Frederik Lintstraat

Op de Weeshuissite aan de Frederik Lintsstraat in Leuven-centrum komen 44 nieuwe sociale woningen. Momenteel bereidt de stad de erfpacht voor voor het stuk grond waarop Dijledal de woningen zal realiseren.

Davé-site

Via prospectie probeert de stad samen met AG Stadsontwikkeling Leuven ook gronden of panden te verwerven die vervolgens kunnen ingezet worden voor sociaal wonen. Zo kocht AG Stadsontwikkeling eind vorig jaar de Dávé-site in de Riddersstraat aan. Dijledal zal er 16 woningen voorzien. Ook de komende jaren blijft de stad samen met AG Stadsontwikkeling Leuven op zoek naar nieuwe opportuniteiten.

“De meeste bouwgrond in Leuven is in eigendom van particulieren of projectontwikkelaars. Om ervoor te zorgen dat het aantal sociale woningen meegroeit met het aantal nieuwe woningen onderhandelt de stad met de ontwikkelaars van grotere woonprojecten. Bij nieuwe woonprojecten maken we afspraken met de projectontwikkelaar rond betaalbaarheid of rond een mix van type wooneenheden.” Op verschillende nieuwe sites worden op deze manier ook sociale woningen voorzien in samenwerking met private ontwikkelaars. Een goed voorbeeld hiervan is de Hertogensite. Daarnaast is de stad momenteel in onderhandeling met projectontwikkelaars op diverse locaties en dat biedt momenteel perspectief op 59 bijkomende sociale woningen.

Elke woning bewoond

Daarnaast worden er momenteel via het sociaal verhuurkantoor Spit 111 woningen sociaal verhuurd. Eigenaars kunnen via Spit hun woning voor 9 jaar verhuren. “Als stad doen we heel wat inspanningen om wonen betaalbaar te maken en het aanbod sociale woningen te vergroten en dat op uiteenlopende manieren. Via het sociaal beheersrecht nemen we bijvoorbeeld leegstaande panden in beheer, knappen ze op en verhuren ze via het sociaal verhuurkantoor. We willen het bestaande woonpatrimonium optimaal benutten. We sporen langdurig leegstaande woningen op en bekijken wat mogelijk is om deze woningen toch te laten bewonen, bijvoorbeeld via het sociaal beheersrecht. Ons doel is dat elke woning in deze stad bewoond is.” 

Lees meer over