Meermaals zonder reden naar 101 bellen kan zware gevolgen hebben

21 April 2021 | 11u57 | Gepost door connyjuste@yahoo.com
rechtbank
Op 14 april heeft de rechtbank van eerste aanleg van Leuven een vrouw uit Keerbergen veroordeeld omdat zij de hulpdiensten verschillende keren nodeloos heeft gebeld,. Ze werd ook voor smaad aan de politie veroordeeld. Ze zou zich steeds bedreigd hebben gevoeld door een bende en soms ook door haar partner.

De vrouw had de hulpdiensten zonder reden gebeld op 10 december 2018, in de nacht van 16 op 17 mei 2019, op 28 augustus 2019 en op 19 februari 2020. 

De vrouw verklaarde dat ze zich vaak bedreigd zou hebben gevoeld door een bende en soms ook door haar partner. Wanneer de politie ter plaatse kwam, konden zij niets abnormaals vaststellen. Wel stelden ze dat ze meermaals onder invloed van alcohol en verbaal agressief was. Ook naar de mensen van het callcenter toe reageerde zij onbeschoft en verwijtend, zo stelde het vonnis. Zo noemde zij de inspecteurs onder meer Nazi's. 

De vrouw betwistte de feiten niet, maar door haar advocaat werd wel gewezen op het bestaan van psychische problemen van de vrouw.

De rechtbank oordeelde dat de feiten ernstig waren omdat de beklaagde voor aanhoudende overlast zorgde en dit ten koste van personen die werkelijk in nood zijn en beroep moeten doen op de hulpdiensten. Daarenboven bleek de vrouw al eerder veroordeeld te zijn voor soortgelijke feiten, nl in 2015 en 2018.

Om de beklaagde het ontoelaatbare van haar handelen te doen inzien en herhaling te voorkomen legde de rechtbank een gevangenisstraf op van 6 maanden, met uitstel van straf, op voorwaarde dat ze gedurende 3 jaar probatievoorwaarden naleeft. Dit houdt onder meer in dat ze zich moet laten behandelen voor haar persoonlijkheidsproblemen en zich moet  onthouden van overmatig alcoholgebruik.

Lees meer over