Nadat Femke kilometerslang aan bus werd meegesleurd werken gemeente Kampenhout, De Lijn en de politie aan een oplossing

bus
Vorige week beleefde de 16-jarige Femke een ware nachtmerrie. Ze hing een drietal kilometer buiten gekneld aan een bus van De Lijn. De gemeente Kampenhout, De Lijn en politiezone KASTZE (Kampenhout-Steenokkerzeel-Zemst) beloven nu een oplossing.

"Naar aanleiding van dat incident heeft lokaal bestuur Kampenhout een constructief overleg gehad met de vertegenwoordigers van De Lijn en politiezone KASTZE, met het oog op extra buscapaciteit en veiligheid. Momenteel loopt een technisch onderzoek van de betreffende bus om na te gaan hoe het incident kon gebeuren. De leerlinge bleef na het voorval ongedeerd. De bussen van De Lijn zijn wel degelijk uitgerust met een meldingssysteem ter hoogte van de deuren, dat in werking treedt bij onregelmatigheden zoals knellingen, en een veiligheidssysteem. De vermelde systemen zullen in de overige Lijnbussen aan een controle onderworpen worden", klinkt het bij een communiqué van de gemeente Kampenhout.

"De bus is een veel gekozen vervoersmiddel bij schoolgaande jeugd, wat vaak tot een drukke bezetting leidt. In samenspraak met De Lijn werd in Kampenhout sinds februari 2023 een extra schoolbus ingezet, maar die lijkt de druk op de buslijnen slechts deels te kunnen verlichten. Om de noden in kaart te brengen, spraken het lokaal bestuur, De Lijn en politiezone KASTZE af om vanaf 8 januari 2024 een sensibilisering met telling en daaropvolgende analyse te laten plaatsvinden, zodat er tegen begin februari snel geschakeld kan worden. Gedurende de sensibiliseringsactie zullen tijdens de ochtendspits controleurs of stewards van De Lijn op de schoolbussen aanwezig zijn, onder meer om erop toe te zien dat reizigers doorschuiven en dat de capaciteit van de bussen optimaal en veilig benut wordt. De lokale politie versterkt de actie. Daarnaast zullen lokaal bestuur Kampenhout en De Lijn samen een contactadres delen om opmerkingen en suggesties te verzamelen die tot een efficiëntere werking en doeltreffende aanpak van de volle schoolbussen kunnen bijdragen. Vanaf begin 2024 kunnen Kampenhoutse inwoners hun reacties en suggesties omtrent de bezetting van de schoolbussen kwijt via schoolbussendelijn@kampenhout.be", klinkt het.

Begin 2025 voorziet De Lijn een volledig aangepaste dienstregeling, bestaande uit andere uurregelingen en intensiteiten, die de huidige problemen zal ondervangen. De afstemming en de communicatie met de betrokken scholen is lopende. "Zodra de dienstregeling na die samenspraak volledig op punt staat, zal De Lijn daarover meer informatie ter beschikking van de reizigers stellen. Duidelijk is dat de toenemende mobiliteitsvraag en de sterke groei van de schoolgaande jeugd in de Vlaamse Rand dringend om extra inspanningen naar bijkomend openbaar vervoer vragen. Een oproep waaraan lokaal bestuur Kampenhout, dat ter hoogte van de Haachtsesteenweg over uitgebreide busbanen beschikt, graag gehoor geeft. Op 7 februari 2024 komen het bestuur, De Lijn en politiezone KASTZE opnieuw samen om de aanpassingen en verbeteringen, volgend uit de telling en analyse van de schoolbussencapaciteit, door te voeren", luidt het.

Lees meer over