Afbraak onteigende woningen Mechelsesteenweg gestart

Mechelsesteenweg
Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werkt aan de herinrichting van de Mechelsesteenweg (N26) tussen de Nieuwe Tildonksesteenweg en de Oude Haegestraat in Buken.

"Om de herinrichting mogelijk te maken, is er langs de N26 extra ruimte nodig. Voor een aantal huizen heeft de Vlaamse overheid al onteigeningsprocedures opgestart en afgerond. Voor andere woningen loopt de procedure nog", zo klinkt het bij de gemeente Kampenhout.

Gisteren startte een aannemer met de eerste afbraakwerken van enkele reeds onteigende woningen aan de kant van Buken. Het gaat daarbij om huisnummers 270, 272, 274 en 276, net voor de verkeerslichten in Buken, waar vroeger de zaak ‘Madelon’ gelegen was.

"Het AWV wil met deze voorbereidende werken leegstand, verkrotting en oneigenlijk gebruik van leegstaande woningen vermijden. De aannemer zorgt ervoor dat de werken veilig en zonder hinder voor het verkeer verlopen", aldus nog de gemeente Kampenhout.

Lees meer over