Maggie-tenten krijgen dubbel doel in Herent

5 augustus 2021 | 19u55 | Gepost door connyjuste@yahoo.com
maggi-tent in herent
In afwachting van een nieuwe school voor De Kraal, werden er Maggie-tenten geplaatst. JobRoad ivzw en Fedasil onderzoeken bij de constructie ervan hoe asielzoekers vlotter op de reguliere arbeidsmarkt terecht kunnen

Ondanks de zomervakantie heerst er sinds half juli grote bedrijvigheid op de schoolsite ‘De Kraal Schaffelkant’ in Herent. 7 asielzoekers uit het verblijfscentrum Zaventem bouwen er samen met een twintigtal lokale vrijwilligers aan pop-up klaslokalen. In de 4 Maggie-tenten – het type dat al ruim zijn sporen heeft verdiend in derdewereldlanden – krijgen heel wat schoolkinderen na de zomer tijdelijk onderdak tot hun nieuwe klaslokalen uit de grond zullen gerezen zijn. “Eerst kregen onze kandidaten uit het asielcentrum enkele dagen basisopleiding bij ramen-en deurenfabrikant Verona.pro uit West-Vlaanderen. Daar hoorde zowel uitleg over materialen, het bouwplan als over begrippen in het Nederlands en hun moedertaal bij”, verklaart Joachim Commeene, CEO van JobRoad.

Skills ontwikkelen en sollicitaties

Met dit opleidingsproject onderzoeken de internationale vzw JobRoad en het HIVA van de KULeuven hoe asielzoekers beter naar de reguliere arbeidsmarkt kunnen geleid worden. “Na de theorie zijn de asielzoekers samen met de 20 vrijwilligers van Maggie vzw vorige week aan de slag gegaan en kunnen ze zich integreren in de opmerkelijke bouwgroep. Ondertussen ontwikkelen ze allerlei skills waardoor hun kansen op mogelijke sollicitatiegesprekken bij bedrijven die op zoek zijn naar dergelijke profielen, gevoelig verhogen”, aldus Joachim Commeene.

De opbouw van de Maggie-schooltenten reikt verder dan zomaar gewoon vrijwilligerswerk. Op die manier bestuderen de initiatiefnemers - in samenwerking met Fedasil - ook de effecten van zo’n opleidingstraject op eventuele aanwerving van mensen uit deze kansengroep. “Maggie draait om inclusie, samenwerken met mensen met allerlei achtergronden en scholen maken over heel de wereld.” Aldus Maggie-werfleider Benjamin Denef,

Onlangs bracht staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V) een bezoek aan de school. “We weten dat er krapte is op de arbeidsmarkt. We weten dat mensen in de asielcentra ook graag willen werken. Wat ontbreekt is de matching tussen de jobs en die mensen. Dit soort matchmaking waar bedrijven het engagement nemen om vacatures open te stellen en hen eerst meenemen in een vrijwillig traject om en hen daarna te laten solliciteren is broodnodig. Ik wil hier meer op inzetten in de toekomst, om structureler samenwerking op poten te zetten. ”

Lees meer over