Verrassing van formaat in Herent: Pieter Taccoen trekt lijst van cd&v+, niet Maarten Forceville

Katleen Dhaese (links), Pieter Taccoen (midden), Maarten Forceville (rechts).
De verkiezingen staan voor de deur en ondertussen krijgen alle lokale lijsten vorm. Zo ook die van cd&v+ in Herent. Toch valt hier een grote verrassing te noteren: niet kandidaat-burgemeester en eerste schepen Maarten Forceville zal de lijst trekken, wel Pieter Taccoen, onder meer bekend van het lokale festival Wild In't Park.

"Na een carrière van twintig jaar, 100% in het teken van de Herentse gemeenschap, ben ik klaar voor een nieuw hoofdstuk in Herent en in mijn leven", vertelt Taccoen   

"Een tijd geleden vroeg Maarten Forceville me om de lijst van de vernieuwde partij cd&v+ te trekken voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Daar moest ik even over nadenken. Maar ik geloof dat verandering en verbreding in de lokale politiek nodig zijn. Dat de gekende kopstukken daar zelfs een stap voor opzij zetten en het bestuur van cdenv+ mij het vertrouwen geeft om als lijsttrekker naar de kiezer te trekken, kan als signaal wel tellen. Daarbij vroeg ik me af of ik niet meer impact kan hebben op onze lokale gemeenschap vanuit mijn huidige functie. Het is voor mij ondenkbaar om me niet in te blijven zetten voor onze deelgemeenten, voor onze dorpskernen en voor onze buurten en wijken. Maar deze kans, deze sprong betekent voor mij dat ik nog meer kan doen. Ik krijg de kans om mijn ideeën breed en beleidsmatig te vertalen en in te bedden in hoe onze gemeente werkt. Ik krijg de kans om mijn brede visie voor een warm en leefbaar Herent, met mijn enorme interne kennis van de gemeentelijke administratie, realistisch te kunnen uitrollen. Die kans wil ik nemen", vertelt Taccoen.

"De manier waarop de lokale verkiezingen in oktober georganiseerd worden, veranderingen in mijn privéleven, wetende dat er sterke collega’s zijn die mijn taken van de cultuurdienst en GC De Wildeman kunnen overnemen,…Het momentum is nu. De komende maanden zal ik mijn functie als directeur van GC De Wildeman en verantwoordelijke voor het socio-culturele beleid in Herent blijven uitoefenen. Net zoals ik dat de voorbije twintig jaar deed, zal ik dat sereen en neutraal doen. Ik ben een verbinder. Een mensen-mens. Ik wil inzetten op sterke dorpskernen, fijne buurten en warme wijken. Op betaalbaar wonen en een duurzaam en veilig mobiliteitsplan. Op een sterk verenigingsleven, een participerend middenveld en sterke lokale handelaars. Op levenslang en levensbreed leren, door sterk onderwijs en voldoende kinderopvang. En op plekjes, groene pareltjes, waar we elkaar kunnen ontmoeten en leren kennen. Ik wil dat mensen niet enkel wonen in Herent, maar dat ze hier leven. Of het nu op een kleinschalige drink in de wijk is of op een groot evenement ‘op de berg’: wij brengen mensen samen", aldus Taccoen. 

"Ik droomde al van een brede lokale beweging, al van toen ik achttien jaar geleden in de politieke stapte. Het zou logisch geweest zijn dat ik die lijst zou getrokken hebben, maar ik heb heel lang nagedacht en ben tot de conclusie gekomen dat als je een nieuwe lokale beweging wil zijn, je ook nieuwe apolitieke gezichten moeten hebben", zegt Maarten Forceville. "Een nieuw gezicht lanceren doe je het best bovenaan de lijst en dus zal Pieter Taccoen de lijst trekken", besluit Forceville. Eerder werd ook al de overstap van schepen Katleen D'Haese aangekondigd. Zij kwam van N-VA en maakte de overstap naar cd&v+.

Lees meer over