Er komt een nieuw skatepark in Haacht, kostprijs: 322.500 euro

skaten

De Vlaamse regering investeert in de nabije toekomst bij 11,5 miljoen euro in jeugdinfrastructuur. Haacht ontvangt subsidie voor een nieuw skatepark in Wespelaar.

Een skatepark is een leuke ontmoetingsplaats waar deze jongeren kunnen afspreken en sport en spel kunnen combineren. Na een bevraging in 2021, bij 500 jongeren gehouden, bleek ook dat dit hetgene was naar wat de Haachtse jeugd het meeste behoefte aan had.

Het nieuw skatepark, gelegen vlakbij sportcentrum Den Dijk, biedt een complementair aanbod aan aan het huidige skatelandschap. Sinds 2021 is de gemeente Haacht in samenspraak met de plaatselijke jeugd dit project aan het uitrollen. Het nieuwe park ligt overigens vijftig meter verder dan het oude park. Het is de bedoeling dat het nieuwe park tegen 2024 zal worden gerealiseerd. Het kost de gemeente zelf nog 150.000 euro bovenop de subsidie van 172.500 euro.

Lees meer over