Moeten er nog muizen zijn?

22 April 2024 | 11u42 | Gepost door redactie
Cartoon

Op een muisje meer of minder komt het doorgaans niet aan denkt de kat weleens, maar op een muizenstrontje meer komt het wel aan voor het FAVV. Onlangs sloot het intussen in Leuven gevreesde agentschap alweer horecazaken. Te streng of broodnodig?

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) heeft recentelijk een tiental horecazaken in Leuven tijdelijk gesloten. Geen groot nieuws want Leuven kampt al sinds de zomer van 2023 met een muizenplaag. Een concreet aantal is niet bekend maar de teller zou al op tientallen tijdelijk gesloten zaken staan. Dat brengt ons bij de vraag: is de voedselveiligheid in de Leuvense horeca in gevaar? Verre van, want het merendeel van de uitbaters doet er alles en zelfs meer aan om hun producten te beschermen tegen muizen. Het is ook niet omdat een zaak tijdelijk de deuren moest sluiten dat er aangetast voedsel wordt geserveerd. FAVV is nu eenmaal gebonden aan regels en die worden nogal rigoureus toegepast, te rigoureus volgens sommige uitbaters van horecazaken. Kevin Vanderauwera, voorzitter van Horeca Leuven, nuanceert dat en stelt dat een zaak niet wordt gesloten omdat er twee muizenstrontjes worden gevonden. Eender hoe, de plaag blijft een probleem en in de historische stad Leuven met veel oude gebouwen is dat probleem volgens FAVV groter in de vergelijking met andere steden. Het feit dat er minder zwerfkatten rondlopen helpt ook niet en de nonchalante houding tegenover zwerfvuilnis evenmin. Met drie gram voedsel komt een muis vlotjes de dag door wat van Leuven een soort van ‘all-in-buffet’ maakt voor de familie muis. En wat die familie betreft: als je dacht dat konijnen vlot kweken dan doen muizen beter want al op zes weken zijn de jongen - doorgaans zes per nest - vruchtbaar. Eén koppeltje muizen levert dus honderden nakomelingen op. De populatie uitroeien, is een utopie maar het is wel een feit dat je een plaag niet onder controle krijgt met infovergaderingen. Iedereen zal zijn of haar verantwoordelijkheid moeten nemen in deze strijd want anders riskeren zelfs de hoogst aangeschreven zaken een tijdelijke sluiting. Aan een halve centimeter heeft een muis immers genoeg om binnen te dringen. Sterker vergif - voor zover het nog toegestaan is door Europa - kan best helpen maar weet wel dat muizen na verloop van tijd resistent worden tegen het goedje. Conclusie? Wellicht had de Schotse dichter Robert Burns wel een punt toen hij in zijn gedicht ‘To a Mouse’ schreef dat de best bedachte plannen van muizen en mensen vaak mis lopen, overigens de inspiratiebron voor het boek ‘Of Mice and Men’ van John Steinbeck. Geen van beide ontsnapt aan het noodlot en wellicht is dat met de Leuvense muizenplaag niet anders. Veroordeeld tot samenleven, zo goed en zo kwaad mogelijk, al kan je het noodlot wel net iets meer naar je hand zetten met alle mogelijke middelen. Dat vereist dan wel het opnemen van een gedeeltelijke verantwoordelijkheid, zonder uitzondering.

Bart Mertens