Aantal werkzoekenden maakt grote sprong in Vlaams-Brabant

1.232 Vlaams-Brabantse ondernemers startten een zaak tijdens corona
Eind augustus telde Vlaams-Brabant 31.246 niet-werkende werkzoekenden. Dit zijn 2.206 werkzoekenden (of 9,4%) meer dan in augustus 2019. Een grote sprong in aantal werkzoekenden. Procentueel is deze iets hoger dan in de rest van Vlaanderen. De instroom van schoolverlaters was de voorbije maanden wel minder uitgesproken dan de voorbije jaren.

In het maandrapport van VDAB lees je er alles over. 

Lees meer over