Nieuwe bebouwde kom ingehuldigd in Vlasselaar

bebouwde kom vlasselaar
Afgelopen zaterdag, 4 september, werd in Vlasselaar de nieuwe bebouwde kom officieel ingehuldigd in aanwezigheid van de burgemeester en de schepen van mobiliteit. De nieuwe bebouwde kom vloeit voort uit de groeiende bevolkingsdichtheid in Vlasselaar en de vraag naar verhoogde verkeersveiligheid.

De bevolkingsdichtheid in Vlasselaar is de afgelopen tijd sterk gestegen. Die toename van inwoners brengt een aantal uitdagingen met zich mee. Dit is onder meer het geval op het gebied van verkeersveiligheid. Daarom werd de ingevoerde bebouwde kom afgelopen weekend feestelijk ingehuldigd.

Veiligheid en samenhorigheid
In vergelijking met de vroegere ‘zone 50’, biedt een bebouwde kom extra bescherming voor inwoners en zwakke weggebruikers. Zo mogen voertuigen niet stilstaan of parkeren op verhoogde bermen en worden snelheidsovertredingen zwaarder bestraft.

Dat zegt ook Carine Goris (CD&V), schepen voor mobiliteit: “De bebouwde kom in Vlasselaar past in de gemeentelijke mobiliteitsvisie om in de toekomst nog meer wijken en buurten om te vormen tot echte verblijfsgebieden waar het aangenaam en veilig leven is.”

Daarnaast moet de nieuwe bebouwde kom ook de samenhorigheid en identiteit van de buurt versterken. "Door een veilige en duidelijke kern aan te duiden, krijgen de inwoners een sterke band met hun omgeving en meer kansen om het groepsgevoel te versterken.", aldus de Rotselaarse burgemeester Jelle Wouters (CD&V).“Een veilige en aangename omgeving stimuleert het buurtleven en de buurtcomités. Vlasselaar heeft een actief buurtcomité. In overleg met het buurtcomité hebben we dit initiatief genomen. Vanuit het gemeentebestuur blijven we de nodige inspanningen leveren om nieuwe projecten te ondersteunen die de sociale samenhang stimuleren.”

Grenzen van de bebouwde kom
De nieuwe bebouwde kom van Vlasselaar wordt begrensd op de volgende punten:

  • de Steenweg op Nieuwrode ter hoogte van de Groddestraat
  • de Groddestraat ter hoogte van de aansluiting met de Bergestraat (Holsbeek)
  • de grens met de gemeente Holsbeek, het einde van de Steenweg op Nieuwrode
  • de Beninksstraat ter hoogte van de Uitweg
  • de Gelrodesebaan ter hoogte van de Beninksstraat

Officieel ingehuldigd
De bebouwde kom werd afgelopen zaterdag, tijdens het buurtfeest in Vlasselaar, officieel ingehuldigd door burgemeester Jelle Wouters en schepen van mobiliteit Carine Goris.

Heraanleg fietspaden
Om de verbinding met Wezemaal te versterken, worden ook de fietspaden langs de Steenweg op Nieuwrode verbeterd evenals de fietspaden op de brug over de E314. Dat moet de fietskwaliteit en veiligheid verhogen voor fietsers.

Lees meer over