Korpschef politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen Wim D’haese gaat naar het Comité P

Korpschef Wim D'haese
Wim D’haese, de korpschef van de politiezone Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen neemt binnenkort afscheid van zijn korps. Vanaf 1 juni 2023 zal hij aan de slag gaan bij het Comité P. Deze externe instelling treedt op zowel ten aanzien van de uitvoerende macht dus ministers, burgemeesters en politiecolleges als ten aanzien van de politiediensten.

Wim D’haese zal belast worden met het toezicht op de globale werking van de politiediensten en de uitoefening van de politiefunctie door alle bevoegde ambtenaren van inspectie- en handhavingsdiensten. Wim D’haese oefende het ambt van korpschef in de zone uit vanaf september 2014. Na bijna 9 jaar werd het tijd voor een nieuwe uitdaging en zal hij geen derde mandaat opnemen. 

“Ik nam deel aan de examens en voor mij was het een opportuniteit die ik niet kon laten liggen. Ik heb altijd al die ambitie gekoesterd, want de missie van het Comité P draag ik in hart en nieren. Het feit dat ik mee zal kunnen werken aan de bescherming van de grondwettelijke rechten en fundamentele vrijheden van de burgers, alsook aan de bevordering van de coördinatie, efficiëntie van de politiediensten, evenals van de diensten en ambtenaren met politiebevoegdheden, zal me heel veel voldoening geven. Zinvol? Absoluut! Ik kan immers bijdragen aan nieuwe reglementering wat zeer uitdagend is. Het kunnen werken binnen een volkomen externe en onafhankelijke organisatie lijkt mij een pluspunt", vertelde D'haese.

Als korpschef heb ik de afgelopen jaren voortdurend de vinger aan de pols gehouden om vlot te kunnen inspelen en ‘schakelen’ op de dagelijkse veranderende omstandigheden. Naast het garanderen van de veiligheid in onze drie gemeenten was één van mijn grootste bezorgdheden ervoor te zorgen dat elk lid van mijn korps zo veilig mogelijk kon werken. Het toenemende geweld naar onze mensen baart me zorgen. Ik ben fier op de evolutie die onze politiezone heeft doorgemaakt. Het is een korps met vele gepassioneerde en betrokken medewerkers. Ik doe mijn job als korpschef nog altijd heel graag en voel me hier goed. Ik heb bijzonder goed kunnen samenwerken met mijn 3 burgemeesters en met de politieraadsleden. Ik bedank hen daar ook zeer hartelijk voor. Hun suggesties gaven mij extra stimulansen. Echter, ik ben 56 jaar en als ik nog eens iets ander wil, is het nu het moment", klinkt het.

Lees meer over