Einde captatieverbod in Vlaams-Brabant

20 november 2020 | 17u04 | Gepost door annpeeters
Captatieverbod voor ecologisch kwetsbare waterlopen
Na de regenval van de afgelopen maanden en het feit dat de meeste landbouwgrond op dit ogenblik voldoende water bevat en niet bijkomend bevloeid dient te worden, heeft het provinciale droogteoverleg onder voorzitterschap van gouverneur Jan Spooren beslist om het captatieverbod op te heffen.

In augustus stelde de gouverneur voor het hele grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant een verbod in om tijdens de droogte water uit waterlopen op te pompen. Enkel op de onbevaarbare waterlopen Demer en Zenne, en op de bevaarbare waterwegen behorende tot het ambtsgebied van De Vlaamse Waterweg NV werd een uitzondering gemaakt.
Deze maatregel was noodzakelijk omdat de toestand van verschillende ecologisch kwetsbare waterlopen achteruit ging en verschillende waterlopen dreigden droog te vallen.

De opheffing gaat van kracht op 23 november.

Lees meer over