Apothekers mogen COVID-19-sneltests verkopen

7 dagen op 7 van 8 tot 20 uur gratis hulp bij Leuven Helpt
Vandaag werd het Koninklijk Besluit gepubliceerd, dat de aflevering van COVID-19-sneltests door apotheken regelt.

"Concreet wil dit zeggen dat apothekers volgens het KB, dat vandaag gepubliceerd is, toelating hebben om snelle antigeen zelftesten te verkopen, indien ze zijn gevalideerd door het FAGG, het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten. De lijst met gevalideerde zelftesten is momenteel nog niet verspreid. Daarom raden we onze leden aan om te wachten tot deze lijst gepubliceerd is en nadien pas testen aan te kopen en te verkopen", zegt Lien Vandevelde van het Brabants Apothekers Forum. "Alleen de door het FAGG erkende zelftests kunnen door de apotheker worden afgeleverd, en uitsluitend in de apotheek. De apotheker moet de aflevering van die zelftests begeleiden door de persoon te informeren over het correct gebruik van de zelftest en over de noodzaak om een arts te contacteren bij een positief resultaat."

Lees meer over