School Pellenberg verhuist naar kasteel de Maurissens op de site van UZ Pellenberg

16 november 2020 | 18u07 | Gepost door annpeeters
Campus Pellenberg wordt schakel tussen thuis en ziekenhuis
Grootse plannen! Na meer dan 10 jaar is er nu eindelijk een doorbraak. De gemeentelijke basisschool van Pellenberg zal verhuizen naar de site van UZ Pellenberg. Er kon immers een unieke opportuniteit gecreëerd worden.

“KU Leuven, UZ Leuven en de gemeente Lubbeek slaan de handen in elkaar om een integrale toekomstvisie te ontwikkelen voor de ‘vermaatschappelijking’ van de campus Pellenberg, waarbij de huidige functie van ‘universitaire revalidatiezorg’ ook in de toekomst een rode draad blijft voor deze campus. In het kader van vermaatschappelijking van de revalidatie wordt deze nu aangevuld met de publieke functie van basisonderwijs. De lange termijnvisie die de gemeente Lubbeek ontwikkelt voor haar deelgemeente Pellenberg sluit hierbij naadloos aan, licht burgemeester Theo Francken toe. 

“Het onderbrengen van de school van Pellenberg in het kasteel de Maurissens en een bijhorende nieuwbouw is de eerste belangrijke stap binnen deze samenwerking”, vult schepen van onderwijs
An Wouters aan.

Het is alom geweten dat de basisschool van Pellenberg dringend aan vernieuwing toe is. De vestiging van de nieuwe school op de site UZ Leuven/ KU Leuven kadert volledig in de beleidsdoelstellingen van het huidig bestuur.

“Het bestuur legt een sterke focus op kwaliteitsvol onderwijs, zowel inhoudelijk als wat leeromgeving en infrastructuur betreft”, aldus schepen van onderwijs An Wouters. Daarnaast is het opnieuw een educatieve bestemming geven aan het kasteel de Maurissens de ideale toepassing van de ‘vermaatschappelijking’ van de site.

KU Leuven/ UZ Leuven stellen, krachtens erfpachtovereenkomst, het kasteel en een gedeelte van de site ter beschikking van de gemeente die zal overgaan tot renovatie van het kasteel met behoud van zijn karakteristieken en oorspronkelijke vorm. De later aangebouwde delen worden afgebroken. Een losstaande nieuwbouw wordt bijgebouwd. De gemeente kan hierbij rekenen op subsidies van de Vlaamse overheid.

Het historisch kader van het kasteel de Maurissens wordt aldus in ere hersteld; het leegstaand pand krijgt terug een levendige invulling. De prachtige parkomgeving met schapen, herten, een aantal beschermde bomen, het nabijgelegen natuurgebied, gelegen op de campus  voor universitaire revalidatiezorg vormen ongetwijfeld een stimulerende leeromgeving voor onze kinderen.

School lopen in een kasteel, gelegen in een unieke, groene omgeving … een sprookje!

Op de site zal er ook plaats zijn voor na- en buitenschoolse activiteiten. Zo zal ook de buitenschoolse kinderopvang daar gehuisvest worden. In een volgende fase staat de bouw van een nieuwe, multifunctionele sporthal gepland.

Het mobiliteitsaspect, zowel vanuit Pellenberg-centrum naar de site als op de site zelf, wordt, na reeds een eerste studie, verder grondig uitgetekend door een studiebureau en zal met de nodige zorg en in overleg met de belanghebbenden worden uitgewerkt.

Dit ganse project zal uitstralen op het dorpscentrum van Pellenberg en kadert in de dorpskernversterking. Zo wordt er ook ruimte gecreëerd om een dorpsplein aan te leggen, waar de inwoners rustig kunnen genieten van het beschermd erfgoed rond de kerk van Pellenberg.
Eindelijk zullen de inwoners van Pellenberg hun plein terug krijgen.

Deze strategische samenwerking met UZ Leuven/ KU Leuven is een unieke opportuniteit, die geïntegreerd is in de lange termijnvisie van het college van burgemeester en schepenen op gebied van onderwijs, duurzaamheid, ecologie, mobiliteit, dorpskernversterking en bescherming van erfgoed in Pellenberg.

De werken gaan van start eind 2021, binnen twee jaar verhuizen de leerlingen naar de nieuwe locatie. 

Lees meer over