Verkeershinder aan op- en afrit E314 op Nieuwe Mechelsesteenweg

19 januari 2020 | 19u58 | Gepost door redactie
Verkeershinder aan op- en afrit E314 op Nieuwe Mechelsesteenweg
Vanaf maandag 20 januari tot en met donderdag 23 januari voert Wegen en Verkeer voorbereidende boringen uit op de Nieuwe Mechelsesteenweg (N26) ter hoogte van het op- en afrittencomplex met de E314. Deze boringen vormen de start van een aantal aanpassingswerken die de komende twee maanden worden uitgevoerd ter hoogte van het op- en afrittencomplex Herent (nr. 18) met de E314 om de verkeerssituatie veiliger te maken. Tijdens deze voorbereidende werken maakt de aannemer gebruik van mobiele werfsignalisatie die voor tijdelijke en wisselende hinder zal zorgen voor zowel het verkeer dat gebruik maakt van de op- en afritten, als voor het doorgaand verkeer op de Nieuwe Mechelsesteenweg. Om deze hinder te beperken zullen de boringen buiten de spitsuren plaatsvinden.
Het bericht Verkeershinder aan op- en afrit E314 op Nieuwe Mechelsesteenweg verscheen eerst op Leuven Actueel.

De boringen worden uitgevoerd om elektriciteitskabels te kunnen trekken voor de plaatsing van nieuwe verkeerslichten. Ze maken deel uit van verschillende aanpassingswerken die Wegen en Verkeer uitvoert om de verkeerssituatie op de Nieuwe Mechelsesteenweg (N26) en aan de op- en afritten met de E314 veiliger te maken voor alle weggebruikers. In totaal worden er negen boringen uitgevoerd, verspreid over vier dagen (van maandag 20 januari tot en met donderdag 23 januari).

Uitvoering werken voor en na spitsuren
Om de hinder voor het verkeer aan het knooppunt van de Nieuwe Mechelsesteenweg (N26) met E314 te beperken zal er steeds buiten de ochtend- en avondspits worden gewerkt. De aannemer zal tijdens de werken gebruik maken van mobiele werfsignalisatie om rij- en afslagstroken op bepaalde tijdstippen gedeeltelijk in te nemen, maar autoverkeer kan altijd door. Fietsers zullen tijdens de werken afgescheiden worden van het autoverkeer door middel van bakens.

Veiliger verkeer op Nieuwe Mechelsesteenweg en aan knooppunt met E314
Wegen en Verkeer voert tussen begin februari en eind maart verschillende aanpassingen door om de verkeerssituatie op de Nieuwe Mechelsesteenweg en aan het knooppunt met de E314 veiliger te maken:
• Extra verkeerslichten aan de ‘bypasses’: fietsers steken op dit moment de twee afslagstroken (‘bypasses’) van de opritten van de E314 over met gewone voorrangsregelingen. Om conflicten tussen auto’s en fietsers te vermijden, plaatst Wegen en Verkeer er extra verkeerslichten en wordt de lichtenregeling conflictvrij gemaakt op het einde van de werken.
• Aanpassingen aan de fietspaden: de fietspaden die de opritten van de E314 kruisen, worden aangepast. In de toekomst zullen de fietspaden meer loodrecht aansluiten op rijweg.
• Aanleggen bijkomende fietsoversteekplaats: ter hoogte van de oprit richting Brussel (ten noorden van de E314) komt een extra fietsoversteekplaats om de Nieuwe Mechelsesteenweg op een veilige manier over te steken.

Aanpassingen complex N26-E314 in kader van toekomstige herinrichting Nieuwe Mechelsesteenweg
Wegen en Verkeer plant op langere termijn een ingrijpende herinrichting van de Nieuwe Mechelsesteenweg (N26) van aan het op- en afrittencomplex met de E314 tot de R23. Een eerste voorontwerp voor die herinrichting werd in 2019 uitgewerkt en zal in 2020 verfijnd worden tot een gedetailleerd ontwerp. De belangrijkste elementen die in het voorontwerp werden afgeklopt, zijn de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad aan de westkant van de Nieuwe Mechelsesteenweg, fiets- en voetgangerstunnels (en bruggen) aan het op- en afrittencomplex met de E314 en de aanleg van een busbaan in de richting van Herent. Wanneer deze herinrichting uitgevoerd wordt, is momenteel nog niet gekend.

Het bericht Verkeershinder aan op- en afrit E314 op Nieuwe Mechelsesteenweg verscheen eerst op Leuven Actueel.

Lees meer over