Stad Leuven wil Martelarenplein en Bondgenotenlaan heraanleggen

Martelarenplein Horeca Station Leuven
De werken aan de ondergrondse fietsenstalling aan het Martelarenplein zijn nog maar net afgerond, maar de stad Leuven wil het plein 'groener, duidelijker en aangenamer' worden. "Het moet een echte ontmoetingsplek worden: een toegangspoort rond de stad", bevestigt schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V). Daarom schrijft de stad nu een studie uit. Het totale kostplaatje? Zo'n drie miljoen euro.
Het Martelarenplein is de afgelopen twee jaar een grote werf geweest door de werken aan de ondergrondse fietsenparking van de NMBS, maar dat dreigt in de toekomst opnieuw te gebeuren. De huidige coalitie zou het plein graag 'aangenamer en klimaatrobuuster' maken. Er zou ook een plek moeten komen voor een infobalie waar toeristische informatie verkrijgbaar moet zijn. Rest vooral de vraag: konden de werken niet op hetzelfde moment uitgevoerd worden als de werken aan de fietsenparking. "De vorige werken waren in opdracht van de NMBS, maar het was niet hun opdracht om het plein aan te leggen. We konden beide werven niet op elkaar afstemmen", zegt Vansina. Ook de veiligheid van het plein komt op tafel. De ondergrondse doorsteek naar de Bondgenotenlaan en het aangenamer maken van diezelfde Bondgenotenlaan zijn ook belangrijke punten voor bedrijven die een studie hieromtrent maken. Wanneer de eigenlijke werken zouden beginnen, is nog niet duidelijk.

Lees meer over