Sancta Maria basisschool: Ankerschool voor cognitief sterk functionerende leerlingen

an wouters
Ongeveer 3% van de Vlamingen is hoogbegaafd. Op school krijgen veel hoogbegaafde jongeren echter te weinig uitdaging. Daardoor duiken er problemen op, gaande van onderpresteren tot schoolmoeheid of depressie. In 2020 selecteerde de overheid 13 ‘voorbeeldscholen’ of 'ankerscholen’ die al een uitgebreid aanbod hebben voor cognitief begaafde kinderen. Samen et het expertisecentrum Talent (Leuven) hebben ze het afgelopen schooljaar hun praktijk nog verder kunnen verbeteren door volop kennis en expertise te delen met elkaar.

Een van deze ankerscholen is de Leuvense basisschool Sancta Maria. In elke klas wordt er gewerkt op verschillende niveaus. Kinderen die extra uitdaging nodig hebben, moeten minder instructie mee volgen, de te makkelijke opdrachten worden voor hen geschrapt en er komen moeilijker opdrachten in de plaats. Voor de kinderen die dan nog niet voldoende uitgedaagd worden, zijn er drie ‘kangoeroeklassen’ waar ze één voormiddag per week terecht kunnen voor nog meer uitdaging.

Vanaf september 2021 zullen deze ‘ankerscholen elk een ‘lerend netwerk’ oprichten . Via deze netwerken stimuleren ze de uitwisseling van kennis en expertise met en tussen de deelnemende scholen. Het doel is om zoveel mogelijk Vlaamse scholen (verder) op weg te helpen bij het uitbouwen van een kwaliteitsvol onderwijsaanbod en een goede ondersteuning van cognitief sterk functionerende leerlingen op school.

Voor meer info en inschrijvingen kan je terecht op https://www.projecttalent.be/voorbeeldscholen

Lees meer over