Parking Benedenstad: dit zijn de plannen

Parking Benedenstad RUP
Drie ondergrondse parkeerverdiepingen en een halfondergrondse fietsenstalling, goed voor 300 parkeerplaatsen op de plaats van het huidige Interleuvengebouw in de Brouwersstraat. Dat is de bedoeling van parking Benedenstad. Daardoor zullen 300 bovengrondse parkeerplaatsen in de binnenstad verdwijnen, waardoor de Vismarkt autovrij wordt en de nabijgelegen straten autoluw.

Parking Benedenstad komt alsmaar dichterbij, al lijkt de volledige invulling nog niet vast te leggen. "Er is een haalbaarheidsstudie gedaan om onder de parking van Interleuven in de Brouwersstraat de parking Benedenstad aan te leggen, in plaats van onder park De Bruul, zoals eerst gepland was. In totaal zouden er in de binnenstad 300 parkeerplaatsen moeten verdwijnen: 135 in de voetgangerszone, 56 in de autoluwe zone, 9 in de Brouwersstraat en 100 bestaande bewonersparkeerplaatsen, plaatsen die nodig zijn voor het eigen programma op de site en parkeerplaatsen voor het SLAC. Daarmee wordt de voetgangerszone uitgebreid en wordt de autoluwe zone uitgebreid. Het gebouw van Interleuven zou gesloopt worden", vertelt Elien Van De Putte, ruimtelijk planner van de stad Leuven.
 

Interleuven Brouwersstraat
Het gebouw van Interleuven aan de Brouwersstraat zou gesloopt worden voor de parking Benedenstad.

Drie parkeerverdiepingen

Concreet komt er een ondergrondse parking met drie ondergrondse parkeerverdiepingen en halfondergrondse fietsenstalling. Er komt ook een bovengronds gebouw waar verschillende functies in kunnen komen. "Samen met Interleuven zouden we hun kantoren daarin voorzien, gecombineerd met andere functies. Dat wordt nog bekeken. Er komen 300 parkeerplaatsen in de parking, waar er 600 plaatsen waren voorzien aan de Bruulparking. In de Brouwersstraat komt er een extra strook voor het verkeer dat de parking inrijdt. Zo wordt het andere verkeer niet gehinderd.

Bomen moeten verdwijnen

Park De Bruul wordt grotendeels gevrijwaard van ondergrondse parking en zal worden heringericht. Mogelijks wordt het park uitgebreid. Een klein gedeelte van de parking komt wel onder park De Bruul, waardoor er een aantal bomen zullen moeten sneuvelen. Op basis van het openbaar onderzoek kunnen er weliswaar nog dingen wijzigen, maar de provincie verleende alvast gunstig advies. Van maart tot mei werden er 110 bezwaarschriften ingediend. Een groot deel daarvan ging over het gebouw van Interleuven, dat nog niet oud is en gesloopt zou moeten worden. Iets wat binnen het huidige vastgelegde juridisch kader zou mogen. In tegenstelling tot in de initiële planning, zou het klooster aan de Halvestraat mogen blijven. De tuin van het klooster kan publiek worden, maar dat is -eveneens in tegenstelling tot bij de eerste plannen- geen verplichting meer.

Vaartkomparking

De Leuvense Milieuraad is het niet eens met het project. Zij vinden namelijk dat bijkomende centrumparkings niet te rijmen zijn met het idee om de auto uit het stadscentrum te houden en wijzen naar de Vaartkomparking die zelden of nooit volstaat. Uit cijfers blijkt zelfs dat de parking een gemiddelde bezetting heeft van 25 procent, in piekmomenten van 50 procent. Ook zijn er vragen bij de waterhuishouding in de omgeving door de aanleg van de parking.

Op de agenda van de gemeenteraad maandag staat alvast de definitieve vaststelling van het uitvoeringsplan. "Het geheel kadert in het plan 'gebiedsontwikkeling van de benedenstad'. Daarin willen we gestructureerd samenwerken aan drie doelstellingen: de Dijlevallei als landschappelijke structuur terug leesbaar en beleefbaar maken, het waardevolle (onroerend) en authentieke erfgoed in dit stadsdeel valoriseren en via mobiliteitsoplossingen werken aan een kwalitatief publiek domein", aldus nog Van De Putte, ruimtelijk planner van de stad Leuven.

Lees meer over