N-VA pleit voor burgerparticipatie vanaf de start van elk project: "Ontwerpen verschijnen eerder in de media"

spaanse kroon
Hoewel de stad participatie hoog in het vaandel voert, merkt N-VA Leuven daar, naar eigen zeggen, in de praktijk minder van. "Bij de heraanleg van straten en pleinen komt de stad Leuven vaak aandraven met een voorontwerp waarop dan nog opmerkingen mogen worden gegeven", klinkt het bij N-VA.

“Wanneer straten heraangelegd worden, organiseert het stadsbestuur een infomoment voor de buurtbewoners. Op zo’n infomoment wordt meestal reeds de visie van de stad voorgesteld ('we gaan hier vooral ontharden, we willen hier minder verkeer, we willen vergroenen, er moet hier een woonerf komen, etcetera...'). Dit is overheidssturing. Soms kan de buurt kiezen tussen meerdere voorontwerpen maar wordt de keuze niet gerespecteerd, zoals in de Noormannenstraat en de Quarrélaan. Vaak wordt expliciet gezegd dat enkel nog kleine wijzigingen mogelijk zijn", klinkt het.

“De burgers blijven met vragen zitten na losse infomomenten en krijgen hier later geen antwoord op. Soms zien ze de ontwerpen zelfs eerst in de krant verschijnen, zoals in de Spaanse Kroon. De bezorgdheden van de bewoners zijn vaak gelijkaardig, waarbij parkeermogelijkheden, toegankelijkheid en verkeersveiligheid de belangrijkste zijn. Er zou met de bezorgdheden van de burgers moeten rekening gehouden worden van bij de aanvang van elk project. Er bestaan verschillende vormen van participatie van de burger in het beleid. Idealiter wordt de burger van bij de aanvang van het project actief betrokken in een coproductie of zelfs co-creatie. De diensten van de stad bieden dan de technische expertise aan. Nu beperkt het stadsbestuur zich tot informatie en consultatie. Zeker voor de parkeerbehoeftes houdt de stad te weinig rekening met de wensen van de buurtbewoners", meent N-VA Leuven.

“Bij heraanleg van het openbaar domein zouden de bewoners eerst moeten geconsulteerd over hun wensen vooraleer een voorontwerp wordt gemaakt. Het aantal parkeerplaatsen moet beantwoorden aan de resultaten van een parkeerbehoeftestudie (bewoners én bezoekers), en de bewoners mogen steeds kiezen voor het type straataanleg. Een woonerf kan niet worden opgelegd. De uiteindelijke heraanleg van straten en pleinen gebeurt in consultatie (of zelfs coproductie) met de buurt. Een stadsbestuur dat luistert naar haar inwoners zal betere en gedragen projecten realiseren", luidt het besluit van de N-VA-fractie.

Lees meer over