DOSSIER PARKING BENEDENSTAD: Schepen Dessers (Groen) kop van jut bij oppositie: “Hij voert uit wat hij vroeger afkeurde"

PVDA Leuven protesteert aan stadhuis van Leuven tegen parking in benedenstad.

Parking Bruul Bis blijft een heet hangijzer in Leuven. In de gemeenteraad was schepen David Dessers (Groen) kop van jut bij de oppositiepartijen N-VA, PVDA en Vlaams Belang. De reden? Groen was als oppositiepartij tegen het originele plan en gaat nu als meerderheidspartij wel mee in een nieuw project even verderop. “Het is een ander project”, verdedigt schepen Dessers zich. De oppositie trekt dat in grotendeels in twijfel.

Komt er nu wel of niet een ondergrondse parking in de Leuvense benedenstad? Het antwoord op die vraag lag gisteren ter discussie op de gemeenteraad en als het aan de meerderheid ligt dan komt het project er want het zogenaamde RUP Parking Benedenstad werd goedgekeurd door meerderheidspartijen Vooruit, CD&V en Groen. “Omdat het nodig is voor de ontwikkeling van de benedenstad”, stelt schepen Carl Devlies (CD&V). Daar is de oppositie het duidelijk niet mee eens want N-VA, PVDA en Vlaams Belang stemden tegen de bouw van een ondergrondse parking op de locatie van Interleuven in de Brouwersstraat. Open Vld onthield zich en kwam ook niet tussen in het debat. Bij PVDA was dat wel even anders want die linkse partij voerde zelfs actie aan het Leuvense stadhuis.

Betaalbaar wonen

“De oude Bruulparking is van de baan maar nu wil het stadsbestuur de parking een beetje verplaatsen. Het park zou daardoor minder geraakt worden maar de parking zou toch nog steeds gedeeltelijk onder het Bruulpark komen”, vertelt gemeenteraadslid Line De Witte. “PVDA wil geen nieuwe dure parking in het centrum van de stad. Die parking is onnodig, asociaal en niet ecologisch. De parking onder de Bruul werd terecht afgevoerd onder luid protest van de buurt maar nu dreigt het stadsbestuur die bezwaren naast zich neer te leggen door een parking Bruul Bis te creëren. Meneer Dessers (Groen) kon het vroeger goed zeggen als lid van de oppositie: ‘Gent telt meer parkeerplaatsen voor bezoekers dan Leuven’. Dat was juist en nog altijd, zelfs al worden er bovengronds 200 plaatsen geschrapt. Hoe komt dat? Omdat er veel plaatsen leeg staan, onder meer in parking Vaartkom. Die parking is gelegen op 800 meter van het geplande nieuwe project en staat 75% leeg. Bespaar de Leuvenaars de geplande investering van 25 miljoen euro en zet in op het bestaande potentieel. Je kan die 25 miljoen euro beter besteden aan echte prioriteiten zoals betaalbaar wonen.”

"Activist"

Ook bij oppositiepartij N-VA kwam schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen) onder vuur te liggen. “Huidig schepen David Dessers (Groen) schreef ooit een boekje met als titel ‘Leuven in alle straten’. Daarin staat een hoofdstuk over de geplande Bruulparking die werd afgevoerd toen Groen deel ging uitmaken van de coalitie. Wat hij toen afkeurde als oppositielid gaat hij nu uitvoeren. De schepen was toen nog een activist. Ik merk ook op dat er voor dit nieuwe plan nog meer bezwaren werden ingediend in vergelijking met het vorige project”, aldus gemeenteraadslid Zeger Debyser. Ook Hagen Goyvaerts van Vlaams Belang liet van zich horen over wat al eens wordt omschreven als Bruulparking 2.0. “Je mag de bezwaarschriften van de buurtbewoners niet zomaar wegzetten als ‘niet terzake’. De lokale bewoners hebben nog steeds geen duidelijk beeld van wat er precies gaat komen. Ik denk bijvoorbeeld aan de bouwhoogte. Acht bouwlagen? Dan is het ordinaire hoogbouw.”

Autovrije Vismarkt

Schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen) liet richting Zeger Debyser (N-VA) ludiek opmerken dat hij blij is dat zijn boek ‘Leuven in alle straten’ nog steeds mensen inspireert en bleef het nieuwe project verdedigen. Dat de groene fractie een bocht heeft gemaakt sinds ze deel uitmaken van de meerderheid klopt niet volgens de man die vroeger mee actie voerde tegen de Bruulparking. “De kritiek zou opgaan mocht het om hetzelfde project gaan”, aldus schepen Dessers. “Groen is met de coalitiepartners rond de tafel gaan zitten om tot een oplossing te komen en die verschilt heel erg van de vorige want toen was er sprake van een soort Ladeuzeparking onder park De Bruul. Laat ons niet vergeten dat er vandaag al een ondergrondse parking met 120 plaatsen op de nieuwe locatie is en in nieuwe project gaat het over 400 parkeerplaatsen minder. Dat is toch meer dan een slok op de borrel. Het Bruulpark blijft ook grotendeels gevrijwaard en dat was niet het geval in de vorige plannen. We gaan ook voor combinatie met deelmobiliteit. Ik kijk ernaar uit om naar een autovrije Vismarkt te gaan in de toekomst. In dit stadsdeel is het nodig om met gebalanceerd plan te komen want anders is het een sprong te ver voor de handelaars van de benedenstad.”

Winkelwijk Mechelsestraat

Die handelaars zijn alvast voorstander van parking Benedenstad, op voorwaarde dat de Vismarkt pas verkeersvrij wordt gemaakt als de geplande parking in de Brouwersstraat is gerealiseerd. “De handelaars van de ‘Winkelwijk Mechelsestraat’ benadrukken dat ze nog steeds vragende partij zijn voor een rotatieparking die aansluit op het kernwinkelgebied van de benedenstad”, vertelt Erik Meulemans. “Een stad die leeft en ‘bougeert’ heeft een handelsfunctie en moet 24/7 goed bereikbaar zijn op verschillende manieren, van te voet tot de wagen. Studies in andere succesvolle handelssteden leren ons dat een winkelstraat goed functioneert als ze de verbinding maakt tussen twee mooie pleinen. Met de heraanleg van de Mechelsestraat tussen de Vismarkt en de Sint-Geertruikerk wordt het hoog tijd dat de Vismarkt een doordachte opfrisbeurt krijgt met de inplanting van een aantal Shop & Go-plaatsen om de handelsfunctie hier te versterken. Maar niet voor de rotatieparking operationeel is”, klinkt het nog.

Politiek compromis?

Dat brengt ons bij de slotconclusie: na het veelbesproken circulatieplan is het parkeerproject in de benedenstad het meest omstreden dossier in de recente politieke geschiedenis van Leuven. Volgens schepen Carl Devlies (CD&V) blijft het aantal voorstanders groeien maar dat doet het aantal tegenstanders ook. Buurtbewoonster Bie Daems laat daar namens actiecomité De Bruul Buurtbewoners weinig twijfel over bestaan. “Toen kort na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 bleek dat de plannen voor Bruulparking 1.0 opgeborgen werden en als politiek compromis ‘Parking Benedenstad’ amper 80 meter verderop in dezelfde straat werd voorgesteld, was het duidelijk dat de plannen voor een Bruulparking 2.0 klaarliggen. Er werd dan ook een nieuw buurtcomité opgericht dat ondertussen uitgegroeid is tot een grotere beweging dan comité De Bruul Brult ten tijde van de acties tegen Bruulparking 1.0. Onze acties worden niet alleen gedragen in de wijk rond het Bruulpark maar in de hele benedenstad. En ook door een groot aantal handelaars. We blijven als buurtcomité vechten voor wat waardevol is, namelijk onze gezondheid in een leefbare woonomgeving. Met Bruulparking 2.0 neemt het bestuur dat van ons af.”

Buurtbewoonster Bie Daems: "Met behulp van misleidende schetsen heeft het bestuur ons willen doen geloven dat het park op andere plaatsen zou uitgebreid worden"

Bie Daems spreekt zelfs van misleiding vanuit het Leuvense stadsbestuur. “Met behulp van misleidende schetsen heeft het bestuur ons willen doen geloven dat het park op andere plaatsen zou uitgebreid worden. Nu zien we dat na terechte bezwaren de geplande uitbreiding van het park met de kloostertuin geschrapt wordt uit het RUP. Het resultaat zal een kleiner en schraler park zijn, met meer verharding en minder groen. Dit staat haaks op de klimaatambities van de stad Leuven waarbij beloftes gemaakt worden om in te zetten op vergroening en ontharding. Voor Bruulparking 2.0 gelden deze regels duidelijk niet. De omgeving van de parking moet op leefbaarheid inboeten ten voordele van een verkeersvrije Vismarkt en omliggende verkeersvrije of verkeersarme straten. Dat is pure discriminatie. De noodzaak voor een Bruulparking 2.0 is niet bewezen, net zoals die van Bruulparking 1.0 ook niet bewezen was. De beslissing om Bruulparking 2.0 te bouwen is het resultaat van een politiek akkoord, wat het stadsbestuur er ook over zegt. De kostprijs van 25 miljoen euro is bovendien een eerste raming maar aangezien er nog dieper zal worden gegraven in waterzieke grond zal het kostenplaatje snel verder oplopen. Dit worden de duurste parkeerplaatsen van Europa, nota bene betaald door de Leuvenaar. In de toekomstvisie over mobiliteit zei Groen in 2018 dat de parkingbouw het mobiliteitsbeleid ‘betonneert’ voor de komende 30 tot 50 jaar. Nu liggen de plannen op tafel om de parking 80 meter te verschuiven in dezelfde straat en nu zou dit zogezegd geen probleem zijn…Dit plan is ongeloofwaardig en getuigt van een stuitend gebrek aan visie van het stadsbestuur.”

Eindconclusie? Er gaat nog wel wat water –wellicht ook op juridisch gebied- door de Dijle vloeien vooraleer u zal parkeren in het nieuwe gebouw op de site van Interleuven in de Brouwersstraat. Bij deze is een nieuwe 'soap' officieel aangekondigd...

Lees meer over