Bewoners Van Monsstraat schrijven open brief aan stadsbestuur en gemeenteraad

19 februari 2020 | 16u31 | Gepost door redactie
De bewoners van de Van Monsstraat in het centrum van Leuven zijn het grondig beu. Na de bekendmaking dat het stadsbestuur het circulatieplan zou voltooien met enkele bijkomende ingrepen - waarbij geen rekening werd gehouden met de Van Monsstraat - kropen ze in hun pen om een open brief te schrijven aan het stadsbestuur en de gemeenteraad.
Het bericht Bewoners Van Monsstraat schrijven open brief aan stadsbestuur en gemeenteraad verscheen eerst op Leuven Actueel.

Geachte leden van het college van burgemeesters en schepenen,

Geachte voorzitter van de gemeenteraad en fractieleiders,

Sinds de communicatie van het stadsbestuur m.b.t. het “afwerken van het verkeerscirculatieplan” worden we als bewoners van de Jean-Baptiste Van Monsstraat zowel vanuit politieke hoek als door stadsbewoners van andere buurten aangesproken over de afwezigheid van maatregelen voor onze straat.

Ter herinnering: Uit de metingen uitgevoerd door de stad zelf, bleek dat in onze straat de grootste toename van autoverkeer op te meten viel, sinds de invoering van het verkeerscirculatieplan.

Sinds de speelse actie met bloedserieuze boodschap die we opgezet hebben in juni 2017, hebben we als buren op 2 momenten een overleg gehad met vertegenwoordigers van het stadsbestuur: éénmaal met het vorige stadsbestuur, en éénmaal met het nieuwe, huidige stadsbestuur.

Deze gesprekken verliepen wederzijds erg beleefd en begripsvol.

Beide stadsbesturen (het vorige en het huidige) ontkenden geenszins de ernst van de situatie en vroegen telkens om geduld.

Hoewel we dat geduld reeds opbrachten van bij de start van het participatieproces voorafgaandelijk aan de invoering van het verkeerscirculatieplan, zijn we daar telkens op in gegaan in de hoop tot een constructieve maar structurele oplossing te komen.

Vandaag stellen we – net als iedereen – vast dat wordt aangekondigd dat het verkeerscirculatieplan wordt afgewerkt met maatregelen die geen enkel positief effect zullen hebben voor de Jean-Baptiste Van Monsstraat.

Een tweede – teleurstellende – vaststelling is dat een constructieve houding en het gevraagde geduld opbrengen, blijkbaar niet loont.

We beraden ons over verdere actie.

Het bericht Bewoners Van Monsstraat schrijven open brief aan stadsbestuur en gemeenteraad verscheen eerst op Leuven Actueel.

Lees meer over