Asbest verpakt aanleveren op EcoWerf-recyclageparken

25 september 2020 | 12u06 | Gepost door annpeeters
ecowerf
EcoWerf beveelt inwoners sterk aan om vanaf 1 oktober asbest verpakt aan te bieden op al haar recyclageparken. Vanaf 1 januari 2021 wordt deze aanbeveling zelfs een verplichting.
Met deze maatregel wil EcoWerf haar inwoners en parkwachters nog beter beschermen. Ook het online reservatiesysteem dat EcoWerf in juli invoerde, leidt de asbestinzameling in goede banen en blijft nu, na een gunstige evaluatie, behouden.

EcoWerf beveelt sterk aan om vanaf 1 oktober alle asbesthoudende materialen op de recyclageparken aan te leveren verpakt in transparante, plastic folie. Vanaf 1 januari 2021 zal dit op alle EcoWerf-recyclageparken verplicht zijn. Met de maatregel wil EcoWerf de veiligheid verhogen voor wie asbest aanlevert, maar eveneens voor de andere bezoekers en voor de parkwachters. Ook tijdens het transport naar het recyclagepark kunnen er dan geen asbestvezels vrijkomen in de omgeving.

Grote stukken asbestafval, zoals golfplaten, zijn te verpakken in doorzichtige plastic bouwfolie (minstens 100 micron), goed afgeplakt met een stevige plakband. Het pakket moet nog hanteerbaar zijn, zodat de inwoner het ingepakte asbest op het recyclagepark voorzichtig in de bigbag voor asbest kan leggen. Kleinere stukken asbestafval, zoals leien, kunnen verpakt worden in doorzichtige plastic folie of dubbel verpakt in stevige, transparante plastic zakken. Dus 2 keer verpakt in een plastic zak en goed afgeplakt met een stevige plakband. Deze bouwfolie en plastic zakken kunnen inwoners in de meeste doe-het-zelfzaken aankopen. EcoWerf informeert deze winkels over de aanbeveling, en binnenkort de verplichting, om verpakt aan te leveren. Op het recyclagepark kunnen inwoners enkel terecht met hechtgebonden asbest. Ongebonden asbest (bv. asbestkoord of plaasterisolatie rond verwarming) wordt niet aanvaard. Daarmee dienen inwoners zich te wenden tot erkende verwijderaars.

Veilig asbest verwijderen

Inwoners die zelf asbest verwijderen, gaan best voorzichtig te werk: vermijd breken en draag de correcte beschermingsmiddelen, namelijk een FFP3-masker, een wegwerpoverall en handschoenen. Na het verpakken van asbestafval kunnen ze deze beschermmaterialen ook 2 keer in een plastic zak verpakt op het recyclagepark afgeven bij het asbestafval.

Meer info en tips over het verwijderen en veilig wegbrengen van asbestafval zijn te lezen op www.ecowerf.be/sorteerregels-asbestcement

Verplicht afspraak reserveren

Wie asbest naar het EcoWerf-recyclagepark wenst te brengen, blijft ook verplicht om op voorhand online een afspraak te maken via ecowerf.mijnrecyclagepark.be. Om te vermijden dat inwoners massaal tegelijk asbest op de recyclageparken zouden aanleveren, liet EcoWerf een online reservatiesysteem ontwikkelen. Door op voorhand een afspraak te maken, kan het aanleveren van asbest op een gecontroleerde, veilige en klantvriendelijke manier gebeuren. EcoWerf werkt nu 2 maanden met het reservatiesysteem en ontving 2.000 reservaties. Niemand hoefde langer dan een week te wachten om een afspraak te kunnen maken. In juli en augustus werd op de EcoWerf-recyclageparken 700 ton asbest ingezameld.

Er zijn ook een aantal voorwaarden. Zo vraagt EcoWerf om enkel een afspraak te maken op het eigen recyclagepark. Per bezoek kan er maximum 40m² of 1,5m³ asbest aangeleverd worden. Indien de asbestplaten groter zijn dan 2,90 meter en breder dan 1 meter, dan dient de inwoner een afspraak te maken op het recyclagepark van Wilsele. Voor elk bezoek is een tijdsspanne van 30 minuten voorzien om veilig en rustig uit te laden: de inwoner dient begin en einde van het tijdsslot strikt te respecteren. Om zoveel mogelijk inwoners de kans te geven om asbest naar het recyclagepark te brengen, kan men maximaal 2 bezoeken per week reserveren. De bezoeker dient bij het aanmelden altijd het bewijs van reservatie te tonen. Dat mag digitaal (smartphone) of op papier. Tot slot houdt een reservatie niet in dat die persoon voorrang krijgt op andere bezoekers die aan het aanschuiven zijn. Het aantal bezoekers dat gelijktijdig op het park mag, is nog steeds beperkt en de bezoeker volgt dus gewoon mee in de rij met de andere bezoekers.

Bezoekers dienen ook de richtlijnen voor een vlot en veilig bezoek te respecteren: anderhalve meter afstand bewaren, verplicht een mondmasker dragen en bij voorkeur alleen naar het recyclagepark komen. Alle richtlijnen zijn te raadplegen op www.ecowerf.be

Steeds meer asbest ingezameld

De ingezamelde hoeveelheid asbest stijgt jaar na jaar. In 2019 zamelde EcoWerf 2.813 ton asbestcement in op haar recyclageparken. Dat is gemiddeld 6 kg per inwoner. In 2018 zamelde EcoWerf 2.397 ton en in 2017 2.496 ton asbestcement in. De voorzorgsmaatregelen die EcoWerf neemt, kaderen in het beleid van de Vlaamse Regering om tegen 2040 Vlaanderen asbestveilig te maken. Dit houdt in dat er enkel nog asbesttoepassingen in goede staat in onze leefomgeving aanwezig mogen zijn en dat al het risicovolle asbest veilig is weggenomen en opgeborgen. Asbesthoudende materialen vormen  immers een risico als ze door beschadiging, veroudering of verwering schadelijke asbestvezels afgeven in de omgeving. EcoWerf wil ervoor zorgen dat de aanlevering van asbest op haar recyclageparken zo veilig mogelijk kan verlopen.

Lees meer over