100.000 euro voor blauwe hardsteen die opnieuw uitgebroken wordt voor vergroening

20 oktober 2021 | 10u50 | Gepost door annpeeters
Martelarenplein Horeca Station Leuven
Zoals recent werd bekendgemaakt, wil het Leuvense stadsbestuur de Bondgenotenlaan en het Martelarenplein heraanleggen. “Het Martelarenplein is te versteend en moet vergroenen”, klinkt het bij het stadsbestuur dat hiervoor 3 miljoen euro vrijmaakt. Oppositiepartij N-VA stelt zich vragen bij de 100.000 euro die recent door de stad betaald werden om snel blauwe hardsteen te leggen voor het WK wielrennen, terwijl het plein moet vergroenen. 

“Dat het Martelarenplein meer groen nodig heeft, daar zijn we het over eens. Maar wat er bij ons niet ingaat is dat het Martelarenplein eerst volledig werd heraangelegd in blauwe hardsteen om het nu opnieuw op te breken om het te vergroenen. Had men dat dan niet kunnen voorzien en deze vergroening kunnen afstemmen met de pas voltooide werken? En wat dan gezegd van het feit dat het stadsbestuur amper twee maanden geleden nog 100.000 euro extra betaalde aan de aannemer die de werken aan het Martelarenplein uitvoerde om de blauwe hardsteen volledig af te werken met het oog op het WK? Het stadsbestuur betaalde dus eerst voor het verstenen van het plein en gaat nu nóg eens betalen voor het ‘ontstenen’ ervan... Dit getuigt niet van goed bestuur. Wij verwachten van het stadsbestuur dat het doordacht en zuinig omspringt met het geld van de Leuvenaars en de financiën beheert als een goede huisvader”, laat N-VA Leuven weten. 

Veiliger verkeer

“Naast het feit dat het zonder meer verspilling van belastinggeld is om het Martelarenplein eerst vol te leggen met blauwe hardsteen om deze vervolgens opnieuw op te breken, hebben we ook wat opmerkingen bij de ontwerpvisie. Meer groen en het gebruik van duurzame materialen juichen we uiteraard toe. Maar daarnaast is het minstens even belangrijk om de verkeerssituatie aan het Martelarenplein veiliger te maken. Zo zou het doortrekken van de toegangstunnel tot het station onder de busbaan, de oversteek voor voetgangers veel veiliger maken. En als dit technisch niet mogelijk is, moet men minstens voorzien in veilige oversteekplaatsen met zebrapaden.”

Bondgenotenlaan

“Naast het Martelarenplein wordt ook de Bondgenotenlaan mee opgenomen in de nieuwe plannen. Maar ook deze straat kreeg recent nog een nieuwe asfaltlaag. Gaat men die dan ook opnieuw opbreken? We vinden vooral dat het grote aantal bussen dat dagelijks door de Bondgenotenlaan rijdt moet herbekeken worden, alvorens werken uit te voeren. Dat is minstens even belangrijk om voor meer beleving te zorgen. Wij zullen er bij het stadsbestuur in ieder geval op aandringen, voorafgaand aan deze werken, in gesprek te gaan met de handelaars van de Bondgenotenlaan zodat er maximaal rekening kan gehouden worden met hun vragen en suggesties ter harte te nemen.”

Schepen Dirk Vansina liet eerder deze week optekenen dat de werken samen uitvoeren niet mogelijk was.

Lees meer over