Kerkfabriek Sint-Maurus koopt Gildezaal Kortrijk-Dutsel

Gildezaal
“Na bijna een jaar intensief onderhandelen, hebben we een oplossing die de toekomst van de Gildezaal in de Gildestraat veilig stelt", zo laten de gemeente Holsbeek, Kerkfabriek Sint-Maurus (Holsbeek-Dorp) en Stichting Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen weten.

Met het oog op het beheer van de lokale parochiezalen werd in 2022 de vzw Parochiezalen Holsbeek opgericht. Deze verwierf reeds erfpachten voor drie zalen (Kloosterhof in Sint-Pieters-Rode, de Sint-Mauruszaal in Holsbeek-Dorp en de Parochiezaal in Nieuwrode), zowel van de gemeente als van de stichting. Enkel de toekomst van de zaal van Kortrijk-Dutsel diende nog geregeld te worden. De Gildezaal, die opgericht werd in de naoorlogse periode en een karaktervol interieur heeft, ligt heel wat bewoners nauw aan het hart.

Na veelvuldige contacten tussen de lokale gemeenschap, de vrijwilligers die de zaal beheren, de vzw Parochiezalen Holsbeek, de gemeente en de stichting werd nu ook over de zaal van Kortrijk-Dutsel een akkoord bereikt. Verschillende pistes om de Gildezaal haar gemeenschapsfunctie verder te kunnen laten vervullen op een financieel haalbare wijze, werden onderzocht en besproken de afgelopen maanden.

Uiteindelijk is er een oplossing gevonden, die erin bestaat dat de kerkfabriek Sint-Maurus (Holsbeek-Dorp) de zaal aankoopt. De kerkfabriek Sint-Maurus zal vervolgens de zaal in erfpacht geven aan de vzw Parochiezalen Holsbeek, die de Gildezaal zal beheren samen met de drie andere zalen. Met de inzet van de lokale vrijwilligers kan de Gildezaal zo een nieuwe start nemen als ontmoetingsruimte voor de gemeenschap van Kortrijk-Dutsel. De stichting zal de verworven middelen inzetten voor de ondersteuning van pastorale initiatieven binnen de gemeente Holsbeek.

Lees meer over