Onderzoek naar PFOS aan nieuwbouwwoningen in Herent

Herent PFOS
De bewoners van de Molenveldsite in Herent kregen onlangs een brief in de bus met de boodschap dat de Vlaamse regering een onderzoek gaat uitvoeren naar bodemvervuiling. Dat gebeurt in navolging van de PFOS-affaire rond het bedrijf 3M in Zwijndrecht. Schepen van Leefmilieu Jan Schelstraete (Open Vld) verduidelijkt: “De site zal mogelijks onderzocht moeten worden, maar op dit moment zijn er geen bijkomende maatregelen nodig.”

Op 23 juni kregen de bewoners van de straten Romeinse Ring, Zilverlingen, Umafolaan, Sint-Goedelepad, Halleboomstraat en een deel van de Kouterstraat de bewuste brief in de bus. Ongetwijfeld een schok voor velen, gezien de titel ‘onderzoek naar bodemvervuiling met PFOS en PFAS’, zeker met de recente opschudding rond de toestanden in Zwijndrecht. Ook circuleert er een grondplan waar de Molenveldsite in het rood gemarkeerd is, zijnde ‘mogelijks vervuild gebied’ (zie helemaal onderaan het stuk). Moeten de bewoners van de bewuste straten, meer dan 1.000 mensen die in nieuwbouwwoningen van een slordige 500.000 euro wonen nu wanhopen? “Neen”, zegt schepen van Leefmilieu Schelstraete categoriek. “Vlaanderen heeft een opdeling gemaakt tussen twee zones: die van de dringende probleemgevallen en die van de mogelijke probleemgevallen, waar momenteel geen bijkomende maatregelen aan de orde zijn. De gebieden in Herent behoren tot de tweede categorie”, verduidelijkt Schelstraete.

Herent PFOS

“In navolging van het dossier in Zwijndrecht heeft de Vlaamse regering gevraagd om na te gaan waar er nog PFOS aanwezig is. Wij hebben een aantal gebieden doorgekregen, waarna zij beslist hebben of het om een dringend geval ging of niet. Onder dringende gevallen verstaat men als er op het grondgebied een brandweerkazerne staat of gestaan heeft, er ooit PFOS geproduceerd is of er de laatste jaren een chemische brand geweest is. Dat is niet het geval in Herent. Bijgevolg moeten wij van de Vlaamse Overheid ook geen bijkomende maatregelen treffen. De gemeente of de buurtbewoners moeten zelf geen bodemstalen nemen, áls er bodemstalen moeten genomen worden, dan is het de bedoeling dat OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) dat komt doen. Daarnaast moeten er ook geen werken stilgelegd worden. Met andere woorden, er verandert eigenlijk niets. Eind november zou de knoop moeten doorgehakt zijn of OVAM effectief komt of niet”, aldus Schelstraete.

Herent PFOS

Is er dan absoluut zeker geen PFOS in Herent? “Dat is niet uit te sluiten. Interleuven heeft een eigen inventarisatie gemaakt van mogelijk bedrijven in de gemeente Herent en het daarbij horend risico. Daaruit kunnen wij alleen vaststellen dat er geen uitsluitsel kan gegeven worden aan de door Vlaanderen geselecteerde sites”, verduidelijkt Schelstraete. Concreet gaat het over metaalbedrijf UMAFO aan de Spoorwegstraat-Umafolaan, metaalbedrijf Coral Metal aan de Spoorwegstraat-Kouterstraat en Beken Jean aan de Halleboomstraat. Garage Verschueren aan de Mechelsesteenweg werd onder de loep genomen, maar viel weg van de lijst met potentiële PFOS-locaties. UMAFO was van 1924 tot 1979 werkzaam als producent van kachels en voorwerpen uit gietijzer. Het gaat hier vooral over chroomverwerkende industrie. Coral metal was van midden de jaren ’30 tot de late jaren ’80 actief als aluminiumverwerkingsbedrijf. Over Beken Jean is niet veel geweten, maar het bedrijf stond vroeger ingeschreven als cosmeticaproducent en smederij. De fabrieken van deze bedrijven stonden dus op de plaats waar nu een duizendtal mensen een nieuwbouwwoning hebben gekocht.  

Herent PFOS

Schelstraete beseft dat onderzoek niet eenvoudig wordt. “Er is nog geen enkel bodemonderzoek geweest dat ooit PFOS onderzocht heeft. Dus de Vlaamse Overheid zal moeten redeneren of er nader onderzoek moet gebeuren op bepaalde activiteiten. Maar een referentiekader hebben ze niet”, klinkt het. Wordt vervolgd… 

Herent PFOS
PFOS-kaart Herent

Lees meer over