Vanaf het najaar wordt Keerbergsesteenweg heraangelegd

Keerbergsesteenweg

Vanaf het najaar wordt de Keerbergsesteenweg heraangelegd met betere fietspaden, een toegankelijke bushalte en een rotonde in plaats van het kruispunt Zoellaan-Lombaardenlaan. 

De Keerbergsesteenweg wordt bijna volledig heraangelegd. Het ontwerp werd opgemaakt door studiebureau Tractebel-Engie.

 • Er komen vrijliggende fietspaden van 1,75m, waardoor de rijbaan versmald wordt. Dat sluit beter aan bij het snelheidsregime van 50 km/u. 
 • Het lichtengeregelde kruispunt Keerbergsesteenweg-Lombaardenlaan-Zoellaan wordt omgevormd tot een rotonde. 
 • De Keerbergsesteenweg wordt vanaf de Binnenbeek (naast Hubo) tot aan de Dijle (gemeentegrens met Keerbergen) heraangelegd. In het centrum wordt het gemengd verkeer een stukje uitgebreid met een duidelijkere en veiligere overgang van en naar de fietspaden.
 • De bushalte Wildeheidestraat wordt heraangelegd tot een toegankelijke halte.
 • Ter hoogte van de Dijle wordt aan het jaagpad de fietsoversteekplaats beveiligd.

Timing

Dit is de voorlopige planning van de werken (onder voorbehoud van weersomstandigheden en wijzigingen): 

 • 22 tot en met 26 april: voorbereidende werken (bouwrijp maken van de bermen, wegnemen van obstakels, …) voor aanleg nutsleidingen. De Keerbergsesteenweg wordt niet afgesloten, maar plaatselijke hinder is wel mogelijk. 
 • 6 mei tot uiterlijk 28 juni: aanpassingswerken nutsleidingen ten noorden van het kruispunt langs de linkerkant (onpare huisnummers) en terug naar het centrum langs de rechterzijde (pare huisnummers). Hou rekening met (zeer) sterke verkeershinder (bijvoorbeeld inname van een deel van de rijweg met beurtelings lichtengeregeld verkeer). 
 • 28 juni tot en met 12 augustus: geen activiteit. De Keerbergsesteenweg is in deze fase open voor het verkeer. 
 • 12 augustus tot en met 20 september: verplaatsen/aanleggen van nutsleidingen rond kruispunt + deel Keerbergsesteenweg ten zuiden van het kruispunt tot brug over de Binnenbeek. Hou rekening met sterke verkeershinder en plaatselijke omleidingen. 
 • 20 september tot en met 15 november: overkoppelingen huisaansluitingen. Verkeershinder zal in deze fase beperkt zijn. 
 • vanaf 18 november: start wegenwerken door aannemer Vanhoeyveld. 

De nieuwe fietsinfrastructuur wordt in het kader van het Fietsfonds gesubsidieerd door de provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse overheid. 

Updates over de werken en de hinder vind je op www.haacht.be/2024-heraanleg-keerbergsesteenweg.

Lees meer over