Onteigeningen voor herinrichting Stationsstraat en Provinciesteenweg verlopen moeizaam

station Haacht

Het Agentschap Wegen en Verkeer bereidt de herinrichting voor van de Stationsstraat en Provinciesteenweg (N21) tussen het station van Haacht en de rotonde met de Zoellaan. 

"De herinrichting is noodzakelijk voor de fietsveiligheid en de doorstroming van het openbaar vervoer. Er komt een dubbelrichtingsfietspad en een busbaan die reizigers snel naar het station van en naar Haacht brengt. De onteigeningen verlopen echter moeizaam, wat de uitvoering van nutswerken in de bermen en de planning van de wegenwerken vertraagt. De Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) en wijzelf doen er alles aan om de werkzaamheden zo snel mogelijk te starten", zegt het Agentschap Wegen en Verkeer.

Onteigeningen nog aan de gang

Met de aanleg van de busbaan en het nieuwe fietspad wordt de Provinciesteenweg iets breder. Daarom koopt de Vlaamse overheid eerst enkele stroken voortuin, weiland en braakliggende terreinen aan. De Vlaamse overheid (afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Belastingsdienst, Vlabel) onderhandelt momenteel met de eigenaren van deze percelen. "Door de lopende onteigeningsprocedures weten we vandaag niet wanneer we kunnen starten met onze werken."

Vooruitgang in het dossier

Ondertussen is er actief verder gewerkt, zodat er na het afronden van de onteigeningen snel geschakeld kan worden: 

  • Nieuwe omgevingsvergunning: De aanvraag voor de omgevingsvergunning is ingediend en het openbaar onderzoek is afgerond. Er is een kleine aanpassing aan het plan in verband met het verleggen van de Leibeek. 
  • De helft van de onteigeningen is afgerond. Van de overige helft is 25% in onderhandeling en wordt 25% nog opgestart. 
  • Eind augustus 2024 start Infrabel wel al met de infrastructurele aanpassingen aan de overweg als voorbereiding op de wegenwerken. De onder- en bovenbouw van de overweg wordt verbreed en de slagbomen worden verplaatst. Daarbij zal de overweg aan het station van Haacht een week onderbroken zijn tussen vrijdag 23 augustus en zondag 1 september (22u). Later volgen nog verdere aanpassingen, zoals het verplaatsen van de seinlichten. 

Wat verandert er op termijn voor de Stationsstraat?

In plaats van de huidige smalle fietsstrook naast de auto's, komt er een volledig afgescheiden dubbelrichtingsfietspad, wat de veiligheid voor fietsers aanzienlijk zal verbeteren. Een aparte verhoogde busbaan brengt in de toekomst bussen vlot van en naar Haacht station, wat de reistijd voor openbaar vervoer verkort en de doorstroming verbetert. Er komt een faunapassage ter hoogte van de Leibeek, zodat kleine dieren veilig onder de weg kunnen oversteken. 

Lees meer over