Provincie investeert in fietspaden in Haacht

keerbergsesteenweg

De provincie Vlaams-Brabant investeert meer dan 1,2 miljoen euro in de aanleg van fietspaden langs de Keerbergsesteenweg in Haacht.

Het project start aan het kruispunt van de Keerbergsesteenweg met de Zoellaan-Lombaardenlaan en loopt langs de Keerbergsesteenweg tot aan de Hansbrug over de Dijle.

Kaart met situering van het projectgebied.

Kaart met situering van het projectgebied.

Momenteel zijn er langs de Keerbergsesteenweg al fietspaden aanwezig, maar deze zijn te smal. Het kruispunt Zoellaan-Lombaardenlaan met de Keerbergsesteenweg staat ook bekend als lokaal gevaarlijk punt. “De nieuwe fietspaden zijn dus een belangrijke stap in het verbeteren van de verkeersveiligheid en het stimuleren van duurzaam vervoer in de regio”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor Mobiliteit (CD&V).

De nieuwe fietsinfrastructuur wordt een combinatie van vrijliggende fietspaden en aanliggende verhoogde fietspaden. De rijweg wordt over het hele stuk versmald naar zes meter. De versmalling en het aanleggen van groenstructuur tussen de rijweg en het fietspad moet leiden tot lagere snelheden van het gemotoriseerd vervoer. De fietspaden worden 1,75 meter breed en aangelegd in rode asfalt.

 

Het ontwerpplan voor het kruispunt Keerbergsesteenweg–Lombaardenlaan-Zoellaan dat wordt omgevormd tot een rotonde met vrijliggende fietspaden en fietsoversteken uit de voorrang.

Het ontwerpplan voor het kruispunt Keerbergsesteenweg–Lombaardenlaan-Zoellaan dat wordt omgevormd tot een rotonde met vrijliggende fietspaden en fietsoversteken uit de voorrang.

Het kruispunt Keerbergsesteenweg-Zoellaan-Lombaardenlaan wordt volledig vernieuwd met vrijliggende fietspaden en fietsoversteken. Op de Zoellaan en de Lombaardenlaan sluiten de fietspaden aan op de bestaande paden. Op de Keerbergsesteenweg, langs de kant van het centrum, gaan de fietspaden over naar gemengd verkeer.

De voorbereidende werken starten eind april 2024. Voor de aanleg van de fietspaden zijn er werken gepland door de nutsmaatschappijen. De effectieve werken aan de rotonde en fietspaden starten in november 2024. ​

Investeren in fietsen

“Fietsen is één van de manieren om het fileprobleem in onze regio aan te pakken, is gezond en goed voor het milieu”, zegt gedeputeerde Tom Dehaene. “We willen daarom zoveel mogelijk Vlaams-Brabanders de fiets op en moedigen gemeenten financieel aan om nieuwe fietsinfrastructuur aan te leggen op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk. Dat is een gemeente-overschrijdend netwerk dat woonkernen, scholen en bedrijventerreinen met elkaar verbindt.”

Fietsfonds

De subsidies voor deze fietspaden komen uit het Fietsfonds. Fietsinfrastructuur op het Bovenlokaal Functioneel Fietsnetwerk, die voldoet aan een aantal normen rond comfort, breedte en inrichting, kan daardoor tot 90% gesubsidieerd worden. Het Fietsfonds is een overeenkomst tussen de provincie Vlaams-Brabant en het Vlaams Gewest.

Lees meer over