Ex-politieman krijgt zes maanden cel voor vangen van wilde dieren

Een deel van de in beslag genomen vallen Foto Vogelbescherming Vlaanderen

De Leuvense correctionele rechtbank heeft een ex-politieman veroordeeld voor het op grote schaal illegaal vangen van wilde dieren. De 67-jarige beklaagde kreeg zes maanden cel en 800 euro boete, zo berichtte Vogelbescherming Vlaanderen die zich burgerlijke partij stelde in de zaak.

De zaak ging in januari 2021 aan rollen nadat Vogelbescherming Vlaanderen een tip kreeg. Die ging over wanpraktijken en inbreuken op de jachtwetgeving in Haacht. Daarop verrichtte de Natuurinspectie van het Agentschap voor Natuur en Bos een huiszoeking en betrapte de dader op heterdaad. Er werden 11 kast- of kooivallen, 13 stroppen, 38 veerklemmen, 4 larsenkooien en verboden wapens aangetroffen. De vallen waren vangklaar opgesteld en voorzien van slachtafval, graan of eieren als lokaas. Daarbij bleef het niet de natuurinspecteurs vonden ook gifstoffen en injectienaalden, waarmee de man de gevangen dieren doodde. Na analyse bleek het om Aldicarb en Strychnine te gaan.

Tijdens de huiszoeking probeerde de verdachte nog een aantal stroppen weg te moffelen en loog hij over verschillende zaken, zegt Vogelbescherming Vlaanderen. Zo beweerde hij dat de vangklare veerklemmen slechts 'siervoorwerpen' zijn.

De rechtbank tilde zwaar aan het totale gebrek aan schuld- en normbesef, zeker in zijn hoedanigheid als ex-politieambtenaar. De rechtbank tilde zeer zwaar aan dergelijke ernstige laakbare feiten waarbij de bescherming van bedreigde diersoorten in het gedrang komt. Bovendien heeft de man als gewezen politieambtenaar een voorbeeldfunctie en diende hij als houder van een jachtverlof ook te weten dat de door hem gepleegde feiten strafbaar zijn. Hij werd eerder al veroordeeld voor soortgelijke feiten, daarom kreeg hij nu zes maanden cel en 800 euro boete. Daarnaast is hij ook een schadevergoeding verschuldigd aan Vogelbescherming Vlaanderen.

Lees meer over