Project Fietspaden Opvelp-Honsem-Meldert wordt verdergezet

5 maart 2020 | 13u26 | Gepost door redactie
Project Fietspaden Opvelp-Honsem-Meldert wordt verdergezet
Na de commotie rond de aanleg van een nieuw fietspad langs de Hoegaardsesteenweg, heeft de gemeente Bierbeek de gemeenten van de ruilverkaveling, de betrokken instanties en het kabinet Omgeving uitgenodigd voor een overlegvergadering op dinsdag 3 maart. De historiek van dit dossier werd voor alle partners verduidelijkt, nieuwe elementen en suggesties werden in alle sereniteit in overweging genomen. Door de gemeente en de deskundigen van de diensten Vlaamse Landmaatschappij (VLM), Agentschap Natuur en Bos (ANB), Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) en de provincie Vlaams-Brabant werden de keuzes uit het verleden bevestigd. Ook de leefomgeving van de das in de buurt blijkt niet in gevaar te komen. Samen werd vastgesteld dat de werken op de Hoegaardsesteenweg in de gemeente Bierbeek kunnen verdergezet worden. Het kabinet Omgeving van Vlaams minister Zuhal Demir en gemeente Bierbeek steunen enkele voorgestelde aanvullingen in het uitvoeringsdossier.
Het bericht Project Fietspaden Opvelp-Honsem-Meldert wordt verdergezet verscheen eerst op Leuven Actueel.

Na een lange en intensieve voorbereiding is een aannemer in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) gestart met de aanleg van een veilige fietsverbinding tussen Opvelp en Honsem. Deze werken worden betaald door de gemeenten, aangevuld met middelen uit het fietsfonds en met subsidies van het Vlaams Gewest, via het ruilverkavelingscomité Willebringen.

Bij de opstart van de werf op Bierbeek werd vastgesteld dat er aan de rand van de weg, in een aangrenzend bosje, een actieve dassenburcht aanwezig is. VLM heeft daarop instructies gegeven aan de aannemer om de werf uit voorzorg al op een andere plaats in Hoegaarden op te starten, zodat kon nagegaan worden welke impact de geplande werken zouden hebben op de dassenfamilie. VLM heeft dan samen met ANB een plaatsbezoek gebracht aan de omgeving van de dassenburcht.

Het Agentschap Natuur en Bos heeft de locatie onderzocht en vastgesteld dat de werken kunnen doorgaan gezien de dassenburcht niet in de werfzone ligt. Om de das (en andere kleine dieren) een veilige overgang te bieden, stelt het ANB voor om bijkomend een dassentunnel en -raster aan te leggen. Naast deze tunnel worden ook bijkomend wildspiegels langs de baan geplaatst om de oversteek voor ree en andere grotere zoogdieren veiliger te maken. De werken voor de aanleg van een veilig fietspad langs de Hoegaardsesteenweg kunnen dus kortelings hervat worden.

Burgemeester van Bierbeek Johan Vanhulst: “De essentie is dat de realisatie van deze veilige fietsverbinding een snelle doorstart kan kennen. Na een jarenlang proces van voorbereiding worden door alle betrokken gemeenten en instanties de weloverwogen keuzes uit het verleden bevestigd. Gezien het nieuwe element van de das in de buurt zijn we blij dat we ook hier een mooie aanvulling kunnen bieden naast de reeds afgesproken compenserende maatregelen.

De natuurschade ten gevolge van de werken wordt in dit project ook ruim gecompenseerd in belang van het landschap en met  behoud van het leefmilieu van de geelgors. Voor elke gekapte eik wordt een nieuwe zomereik op de aanliggende taluds van de huidige locaties aangeplant. Errond wordt nieuw bosgoed (andere jonge bomen als hazelaar, vogelkers en zwarte els en struiken als sleedoorn en hondsroos) aangelegd. Aan de achterzijde van het bestaande bos is hiervoor ook al nieuw gemengd bos (sleedoorn, hondsroos en meidoorn) aangeplant. In de noordelijke grasberm voorbij het bos richting Honsem wordt tevens een nieuwe bomenrij aangeplant met 7 zomereiken en sleedoorn op de aanzet van de bestaande opgaande talud. Rond het kappen van de eiken langs de baan uitten enkele burgers hun bezorgdheid. Om hieraan tegemoet te komen werd door de gemeente Bierbeek en VLM voorgesteld om voor de nieuw aan te planten zomereiken meteen bomen te gebruiken die al veel groter zijn (dubbele omtrek van stam).

De werf in Bierbeek zal kortelings heropgestart worden. De VLM zal zeer zorgzaam omspringen bij het uitvoeren van de werf om de milieu- en natuurschade zo veel als mogelijk te beperken.

Ook Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir is tevreden dat er een oplossing uit de bus is gekomen en dat de werken aan het fietspad in Bierbeek kunnen worden verdergezet.

Fietsveiligheid en het creëren van geschikte leefgebieden voor dieren zijn voor mij twee topprioriteiten. Om deze omgeving en dit landschap ook voor de das en andere diersoorten veilig te houden, voorzien we een dassentunnel en wildspiegels. Zo kunnen fietsers en dieren hier veilig in harmonie passeren“, zegt minister Demir.

Betty Dupont (N-VA), Bierbeeks gemeenteraadslid reageert tevreden: “Fietsers en dan vooral schoolgaande jeugd zal veiliger kunnen bewegen langs deze weg in harmonie met de natuur en dieren. We hadden eerder op de gemeenteraad al het voorstel van wildspiegels gebracht, we zijn dan ook blij dat de gemeente dit idee nu wil overnemen om het zowel voor de dieren als voor de weggebruikers het veilig te houden.”

Het bericht Project Fietspaden Opvelp-Honsem-Meldert wordt verdergezet verscheen eerst op Leuven Actueel.

Lees meer over