Bertem peilt naar gezondheid van inwoners

Corona in Leuven: stand van zaken 1 mei 2020
Het lokaal bestuur van Bertem lanceert vandaag ‘de lokale gezondheidsenquête’. Dit doet ze in samenwerking met Logo Oost-Brabant en onderzoeksinstelling Sciensano. De coronacrisis toonde nog eens aan dat investeren in gezondheid loont. De enquête vormt dan ook de basis voor het gezondheidsbeleid van de gemeente.

De vragenlijst gaat onder meer over lichaamsbeweging, alcohol- en tabaksgebruik, voedingsgewoonten en geestelijke gezondheid. Daarmee peilt de gemeente Bertem naar de gezondheidsstatus van haar inwoners. Vervolgens helpen de antwoorden van deelnemers de gemeente om prioriteiten te stellen en beslissingen te maken in haar gezondheidsbeleid.

De lokale enquête is gebaseerd op de nationale gezondheidsenquête. Bertem meet zo niet alleen hoe (on)gezond haar inwoners zijn, maar kan ook de vergelijking maken met Vlaanderen.

Om een juist beeld te vormen van de algemene gezondheid in Bertem, moet een voldoende groot en divers publiek de enquête invullen. Daarom besteedt de gemeente tijd en middelen aan een informatieve campagne over de enquête. Vandaag krijgen 1.500 burgers een uitnodiging in de bus om deel te nemen aan de vragenlijst.

Lees meer over