Met dure woorden red je de planeet niet

4 december 2023 | 13u36 | Gepost door redactie
Cartoon

Het is officieel: het Klimaatcontract werd overhandigd aan Europa. Gaan de 86 projecten de ‘game changer’ - op een woordje Engels meer komt het blijkbaar niet aan - zijn in Leuven? De hoop is alvast groot dat het niet bij dure - uiteraard Engelstalige - woorden blijft want tot op heden is de CO2-besparing te mager gebleken.

Met een klimaatconferentie in Het Depot werd er zopas een historische stap gezet in de evolutie naar een klimaatneutrale stad: het Leuvense Klimaatcontract werd officieel overhandigd aan Europa. Meer concreet staan er 86 doorbraakprojecten op stapel die met financiële steun vanuit Europa tegen 2030 moeten leiden tot een besparing van 80 procent in de CO2-uitstoot. Samengeteld zouden al die projecten één miljard euro kosten en dat is toch geen kleingeld. Naast Europese subsidies mikt Leuven 2030 overigens ook op financiering vanuit de privésector, al zijn er helaas nog geen concrete engagementen afgesloten met de financieringssector. In de wetenschap dat de stad Leuven tussen 2011 en 2022 amper acht procent vooruitgang boekte in de CO2-uitstoot (de doelstelling was 20 procent, nvdr) is de uitdaging immens, maar toch is de hoop groot dat de Leuvense klimaattrein dankzij het Leuvense Klimaatcontract nu eindelijk écht is vertrokken.

Gaat Leuven de ambities realiseren op zes jaar tijd? Het zou een klein mirakel zijn maar bij deze alvast een pluim op de hoed voor de goede intenties. Toch een aantal bedenkingen want hoewel de aanwezigen op de klimaatconferentie juichten en uitblonken in applaus is nog niet iedereen mee in het verhaal. Meer zelfs, bij de gewone man en vrouw in de straat hoor je meer dan vaak bezorgdheden over de betaalbaarheid van de klimaattransitie. Niet zelden leeft het gevoel bij Jan Modaal dat de eigen beurs simpelweg te klein is voor een ticketje op de klimaattrein. Het zal er dus op aankomen om iedereen voldoende te ondersteunen en niet enkel de mensen die eigenlijk geen subsidies nodig hebben om zonnepanelen, warmtepompen en elektrische wagens aan te schaffen.

Ook niet onbelangrijk: weg met het vermanende vingertje, laat de angstcultuur vallen en spreek in heldere taal. Al te vaak weerklinken er dure Engelstalige woorden en dan hoor je Jan Modaal denken: ‘Hier gaan we weer… Ik heb geen idee waarover ze het hebben…’ Toegegeven, op de website van Leuven 2030 amper Engelse woorden maar soms lijkt het wel alsof klimaatactivisten met een Engelstalige retoriek hun strijd kracht willen bijzetten. In de praktijk is het net een verarming van de boodschap. Het kan best zijn dat de klimaatstrijd een internationale kwestie is en het Engels tot op heden wereldwijd de voertaal is, maar als je de lokale gemeenschappen mee wil krijgen, dan moet je hun taal spreken. Wat een mens kan begrijpen, kan een mens ook omzetten in persoonlijke daadkracht. Dus bij deze een kleine tip: leg het helder en eenvoudig uit want zonder de brede middenklasse is de doelstelling 2030 nu al een verloren zaak.

Bart Mertens