Het is tijd om de branden te blussen

21 mei 2024 | 11u15 | Gepost door redactie
Cartoon

Het protest in solidariteit met de Palestijnen bereikte ook ons land. Studenten en medewerkers bezetten een gebouw van de KU Leuven uit protest tegen ‘genocide en apartheid’ in Palestina. Cruciale factor: het vermijden van de blinde eenzijdige blik.

Nadat eerder Amerikaanse universiteiten werden bezet door protesterende studenten deinde het protest uit naar Europa. Amsterdam bijvoorbeeld, waar het tot harde confrontaties kwam met de politie, net zoals in de VS. Ook in ons land kwamen studenten en medewerkers van universiteiten in actie. 

De actievoerders in Leuven formuleerden vijf eisen aan het adres van de KU Leuven:  een boycot van de Israëlische universiteiten/instellingen en bedrijven, openheid over samenwerkingen, onderwijs voor alle Palestijnen, een oproep tot een staakt-het-vuren en de wederopbouw in Gaza én de erkenning door de KU Leuven dat Israël een apartheidsstaat is die een genocide pleegt op het Palestijnse volk. 

Een eerste bedenking: los van de deugddoende vaststelling dat studenten nog wel degelijk kunnen strijden voor ‘de goede zaak’ zoals dat wel eens wordt gezegd, is het niet aan de KU Leuven om te oordelen over genocide. Als het over geschillen tussen staten gaat, is die taak weggelegd voor het Internationaal Gerechtshof, niet te verwarren met het Internationaal Strafhof dat over daden van natuurlijke personen gaat. Tweede bedenking: het is jammer dat de organisatoren van de bezetting van De Valk in Leuven in hun aankondiging van de actie met geen woord repten over het menselijke drama dat zich heeft afgespeeld op 7 oktober in Israël, wat voor alle duidelijkheid geen rechtvaardiging is voor het menselijke drama dat zich afspeelt in Gaza. 

De KU Leuven reageerde zoals verwacht: “De universiteit benadrukt het belang van een respectvolle dialoog in tijden van geweld en polarisering. Acties zoals de bezetting van universiteitsgebouwen moedigen we niet aan, wat niet wegneemt dat we begrip hebben voor andere standpunten”, aldus Luc Sels. De rector benadrukte ook dat de KU Leuven heel bewust kiest voor een “evenwichtige en fijnmazige aanpak” van samenwerkingen met Israëlische onderzoeksteams. Kleine bedenking over communicatie van de KUL: een bezetting of een protestactie is geen ‘evenement’ zoals het wel degelijk werd omschreven. 

Dat gezegd zijnde twee cruciale factoren in dit ontwrichtende conflict: een open dialoog en het vermijden van de eenzijdige blinde blik bij alle betrokken partijen. Een universiteit, een bedrijf of de inwoners van een staat vallen niet per definitie samen met een regeringsbeleid. Dat is zo in Israël en dat is zo in Palestina. De eenzijdige veralgemende blik is de grootste vijand van de vrede. Misschien is de tijd gekomen dat de politieagenten van deze wereld - de VS in de eerste plaats maar ook China als opkomende wereldmacht - een vredesconferentie organiseren waarbij alle betrokkenen aan de tafel gaan zitten. Dat geldt overigens net zo goed voor de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Branden blussen nu het nog kan om een wereldbrand te voorkomen.

Bart Mertens