Geen genade voor bouwproject in Genadedal

11 september 2023 | 12u29 | Gepost door redactie
Cartoon
Nu de zomer achter de rug is, trekt de lokale politiek in Leuven zich weer op gang. Naast het nieuwe verkeersplan in Kessel-Lo blijkt het bouwproject in wijk Genadedal in Kessel-Lo een stevige kluif.

Oppositiepartij PVDA neemt bijvoorbeeld geen vrede met het project in de Leuvense deelgemeente: “Winstbejag van projectontwikkelaar gaat voor op leefbaarheid”, klinkt het kritisch. “We hebben geen nood aan peperdure Matexi-woningen. Bovendien zou voor het bouwen van deze woningen een voet- en wandelpad verdwijnen. Meer concreet zouden er 76 woningen worden gebouwd, het merendeel door projectontwikkelaar Matexi. Buurtbewoners haalden in 2011 al 337 bezwaren op tegen de plannen. Het ruimtelijk uitvoeringsplan werd toen wel goedgekeurd maar gedurende een decennium bewoog er niets. Nu zou projectontwikkelaar Matexi plots toch beginnen met het bouwen van de woningen. Het gevolg? Opnieuw 205 bezwaren vanuit de buurt. Het Leuvense stadsbestuur heeft tien jaar de tijd gehad om de gronden zelf op te kopen maar besliste om het aan Matexi over te laten. Erg betreurenswaardig en vanzelfsprekend ook bepalend voor het type woningen die zullen verschijnen in wijk Genadedal. De vijf woningen die al werden gebouwd, lopen op tot 700.000 euro, per woning uiteraard. We hebben al genoeg peperdure woningen. In Leuven is er nood aan betaalbare woningen. Momenteel is slechts een beperkt deel - zes tot achttien woningen in de huidige plannen - voorzien als sociale woning.”

PVDA wil dat de stad Leuven het bouwproject volledig herziet en oppositiepartij N-VA deelt die mening: “Geen genade voor het bouwproject in wijk Genadedal”, klinkt het. “Door te bouwen in overstromingsgevoelig gebied is het dossier ook een schoolvoorbeeld van een schijnheilig beleid qua klimaatadaptatie. Enerzijds is er geen draagvlak in de buurt, anderzijds staat het dossier vol procedurele fouten. Het stadsbestuur heeft het plan wel aangepast na een negatief advies maar een finale goedkeuring van de Dienst Waterlopen ontbreekt nog. En toch passeerde de aanpassing van de wegenis al in de gemeenteraad. Voorwaardelijke goedkeuringen… nog nooit meegemaakt…

Het Leuvens stadsbestuur verdedigt zich en stelt onder meer dat PVDA verkeerde cijfers hanteert, een bewering die PVDA dan weer tegenspreekt. Feit is dat er in verschillende fases wel degelijk 76 nieuwe woningen worden gebouwd in Genadedal als het project wordt goedgekeurd. Nu zouden meer betaalbare woningen meer dan welkom zijn in Leuven maar de kans is erg klein dat het merendeel van de nieuwe woningen van Matexi bereikbaar is voor Jan Modaal. Het drama van Leuven is uiteraard dat de beschikbare gronden stilaan op zijn en dan rest er uiteindelijk slechts één optie: bouwen in de hoogte met strenge voorwaarden voor de projectontwikkelaars. Niet in wijk Genadedal uiteraard maar op andere locaties zal het onvermijdelijk worden op termijn. Zoniet zal de middenklasse verder uit de stad worden gejaagd, een kwalijke evolutie die overigens al jaren aan de gang is in Leuven.

Bart Mertens

Lees meer over