Zone 30 aan Eureka school op komst

Kirsten Bosmans
1 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

De Eureka school in Kessel-Lo krijgt nog dit voorjaar een zone 30 voor de deur. Die zal aangeduid worden met dynamische verkeersborden. Dat vernam Vlaams parlementslid Karin Brouwers van de bevoegde minister van Openbare Werken.

Volgens een Koninklijk besluit moeten sinds 1 september 2005 alle schoolomgevingen ingericht zijn als een zone 30. Het verlagen van de maximale snelheid tot 30 km/u in schoolomgevingen vergroot namelijk de verkeersveiligheid aan scholen. De schoolomgeving moet in de eerste plaats als zone 30 worden afgebakend door het plaatsen van borden en andere structurele ingrepen. De zone 30 in een schoolomgeving kan permanent of tijdelijk zijn. Een permanente zone wordt aangeduid door de ‘gewone’ (vaste) verkeersborden die het begin en het einde van een zone 30 aangeven. Een tijdelijke zone 30 kan aangegeven worden met dynamische borden. Het bord kan aan- en uitgezet worden afhankelijk van de verkeerssituatie. Dergelijke borden kunnen de snelheid beperken wanneer leerlingen op weg zijn, voor en na de schooluren. Op andere tijdstippen kan het bord worden uitgezet zodat de gewone snelheidslimiet geldt.

Aan de school die Eureka Onderwijs aanbiedt en gelegen is aan Diestsesteenweg 722/724 in Kessel-Lo was er echter nog geen zone 30 ingericht. Vlaams parlementslid en Leuvens gemeenteraadslid Karin Brouwers (CD&V) ondervroeg hierover de bevoegde minister van Openbare Werken. Die antwoordde dat de Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid van december 2016 heeft beslist om er een dynamische zone 30 in te stellen en dat de concrete realisatie ervan voorzien is in het voorjaar van 2019 na de opmaak van de nodige aanvullende reglementen door Lubbeek en Leuven.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans