Liefst Leuven: “Zondagsopening is een noodzaak” Stadsbestuur legt advies Unizo naast zich neer

Bart Mertens
3 jaar geleden
door Bart Mertens

Het toeristisch statuut voor Leuven is er nog niet maar dat is slechts een kwestie van tijd. Het stadsbestuur is immers vastbesloten om dat statuut aan te vragen zodat handelaars hun zaak ook op zondag kunnen openen. “Liefst Leuven is groot voorstander en we maken er werk van”, zegt schepen Dirk Vansina (CD&V). Unizo Leuven geeft een negatief advies maar het is maar de vraag wat de enquête van Unizo Leuven waard is. Slechts 48 handelaars vulden de vragenlijst in. Ter informatie: binnen de Leuvense ring zijn een duizendtal handelaars actief…

De stad Leuven gaat het zogenaamd ‘toeristisch statuut’ aanvragen. Dat statuut biedt handelaars de kans om hun zaak zeven op zeven te openen maar uit een enquête van Unizo Leuven blijkt dat slechts 15 % dat ook effectief zou doen. “Er is geen draagvlak om op zondag te werken”, zegt Guy Dierick, voorzitter van Unizo Leuven. “Unizo leuven heeft een bevraging georganiseerd bij de Leuvense handelaars naar de bereidheid om op zondag te werken. Uit die bevraging is gebleken dat er zeker nog geen draagvlak is om op zondag te werken, laat staan zeven op zeven. Meer dan 66 % zegt resoluut neen tegen meer openen op zondagen. Ons advies is om te wachten tot de wetgeving is aangepast. Samenwerken met Liefst Leuven voor deze enquête bleek onmogelijk. Zij kozen ervoor om de mening van de handelaars niet te vragen. Onze resultaten komen overigens overeen met het onderzoek van Unizo in heel Vlaanderen.”

Diestsestraat winkelen shoppingDat lijkt op het eerste zicht een stevige basis voor een negatief advies maar is dat wel zo? Als we de cijfers van Unizo Leuven doorlichten, blijkt dat slechts 48 handelaars de vragenlijst hebben ingevuld. Dat brengt het aantal tegenstanders van de zondagsopening in de enquête van Unizo Leuven op…32 handelaars. Weten dat er binnen de Leuvense ring een duizendtal handelaars actief zijn –inclusief horecazaken- dan stelt de enquête van Unizo Leuven dus eigenlijk weinig of niets voor. Geeft het resultaat van de enquête dan geen trend aan die eerder wijst in de richting van geen zondagsopeningen? Misschien wel maar het cijfermateriaal van Unizo is simpelweg te beperkt om conclusies te trekken.

Over een ander fenomeen zijn overigens wel betrouwbare cijfers beschikbaar en dan hebben we het uiteraard over ‘shoppen via het internet’. Als je tien jaar geleden aan alle Leuvense handelaars had gevraagd of ze bereid zijn om stevig te investeren in een webshop dan had wellicht ook meer dan 66 % gezegd dat ze andere prioriteiten hebben. Vandaag de dag zou diezelfde vraag zonder enige twijfel een heel ander antwoord opleveren. Dat geeft vooral aan dat handelaars anno 2016 meer dan ooit vooruitziend moeten zijn om hun ‘business’ te laten draaien.

Een blik op de studie van IDEA Consult over de detailhandel zegt wat dat betreft alles. Zo kondigde consultant Willem de Laat in het Leuvense provinciehuis zonder blozen aan dat er zelfstandigen en ketens gaan sneuvelen tenzij ze zich weten te onderscheiden van de rest. Hoewel Leuven in onze provincie de grootste aantrekkingskracht blijft uitoefenen op consumenten is e-commerce nu al een serieuze concurrent geworden.

shoppen-herfstshopping“Vlaams-Brabant heeft van alle Vlaamse provincies het hoogste percentage e-commerce”, zegt Willem de Laat, consultant bij IDEA Consult. “4,1 % van de aankopen vloeit af naar e-commerce. Dat heeft natuurlijk een effect op de detailhandel. De bestedingen in de fysieke winkels lopen terug en het aantal aankopen via e-commerce zal nog toenemen. In Nederland bedraagt dat percentage al 16 %. Het nieuwe consumentengedrag zal zowel de klassieke zelfstandige als de ketens dwingen tot een andere aanpak. De strijd om de consument is hard. Het zou zomaar kunnen gebeuren dat de detailhandel heel erg terug zal lopen. Een hopeloos verhaal? Neen, maar niets doen is niet langer een optie. Men moet dringend op zoek gaan naar een oplossing op maat. De leegstand in Vlaams-Brabant (5,4 %) is lager in vergelijking met de andere provincies maar is wel toegenomen sinds 2008 (3,5 %). Ook is het aanbod in onze provincie met 26 % gestegen sinds 2008, al geldt dat helaas niet voor de kernwinkelgebieden. Daar is zelfs een daling vastgesteld, terwijl de grote winkels langs invalswegen het opmerkelijk beter doen qua aanbod. Een belangrijk kernwinkelgebied zoals Leuven zal echter orde op zaken kunnen houden in de toekomst.”

Zo wordt er verwacht dat er steeds meer mensen uit andere kernwinkelgebieden –Tienen om er maar eentje te noemen- naar Leuven zullen afzakken. Maar dat vereist wel inspanningen van de handelaars om het vertrouwen van hun klanten te behouden. Enerzijds qua aanbod en originaliteit, anderzijds qua flexibiliteit. Uiteraard is het onmogelijk om je zaak 24 uur op 24 te openen zoals de internetwinkels maar dan moet je als handelaar wel durven en willen gaan voor ‘the next best thing’. En dan kom je uit bij avond- en zondagsopeningen.

LeuvenbyNightHandelscoach Tine Vandeweerd van Liefst Leuven heeft naar eigen zeggen heel goed begrepen dat die stap gezet moet worden om de handelskern van Leuven aantrekkelijk te houden. “De klanten willen best wel winkelen in Leuven want het is een gezellige stad. Maar ze willen dat ook doen buiten de traditionele winkeluren. Op een avond en dus ook op zondag. De mensen hebben een druk leven en willen genieten van een dagje shoppen. Wel, op zondag zou dat perfect kunnen in een stad als Leuven. De handelaars moeten beseffen dat de klant koning is en dat ze moeten inspelen op de wensen van de klant. De stap naar het internet is immers heel snel gezet. Of met andere woorden: zondagsopeningen zijn een noodzaak.”

Liefst Leuven beseft echter wel dat zondagsopeningen opofferingen en investeringen vraagt van de handelaars. “Ja, dat is zeker zo. Maar het is onze visie dat er geen alternatief is…Misschien gaat de deuren openen op zondag in het begin niet de gewenste return in omzet geven maar we moeten durven kiezen voor die piste. Op termijn gaat openen op zondag wel een goede zaak zijn voor de Leuvense handelaars. Nu gaan ze naar Antwerpen of naar Brussel. Leuven moet de trekpleister worden op zondag. Bovendien zijn zondagsopeningen ook goed voor de toeristen in Leuven.”

Eén van de handelaars die volledig mee is met de visie van Liefst Leuven is Erik Meulemans van Schoenen Mertens in de Mechelsestraat. “Hoe sneller hoe liever. Ik ben een absolute voorstander van zondagsopeningen. Volgens mij is dat de enige manier voor de detailhandel in de stad om de concurrentie aan te gaan met de wildgroei van baanwinkels en shoppingcentra. Winkelen in de stad is veel aangenamer en daar moeten we op inspelen. Kijk naar Antwerpen. Daar werkt het want de handelaars doen op zondagen goede zaken, onder meer op de Meir. Uiteraard zal de personeelskost op zondagen wel hoger oplopen maar we moeten alles op alles durven en willen zetten om de detailhandel te behoeden voor zwarte tijden, zeker nu de verkoop via internet een hoge vlucht neemt.”

Wouter & Birgit De PauwVolgens de voorstanders zullen de twijfelaars ook snel volgen omdat de economische realiteit hen zal dwingen om ook buiten de traditionele uren de deuren te openen. “De economische realiteit dwingt de KMO’s en de zelfstandigen tot meer flexibiliteit maar ook tot meer creativiteit. En daar horen zondagsopeningen ook bij als opportuniteit om tegemoet te komen aan de wensen van de klant”, besluit Wouter Van Melkebeek, voorzitter van Leuven Handelt!

Over de auteur

Bart Mertens

Bart Mertens