Zeven gemeentes gaan sportief samenwerken

Stefan Van de Weyer
2 jaar geleden
door Stefan Van de Weyer

De gemeentes Bertem, Bierbeek, Boutersem, Herent, Kortenberg, Lubbeek en Oud-Heverlee gaan samenwerken op sportief vlak. De gemeentes gaan enkele sportactiviteiten samen organiseren en ook het sportbeleid in de mate van het mogelijke op elkaar afstemmen. De intergemeentelijke samenwerking wordt vastgelegd als interlokale vereniging en krijgt de titel ‘Sportregio Dijle & Hageland’.

In november en december 2017 keurden de 7 gemeenteraden de samenwerkingsovereenkomst goed. Op 22 januari werd in Lubbeek, dat dienst doet als administratieve zetel, het beheerscomité opgericht. In het beheerscomité zetelen de schepenen van sport van elke gemeente. Daarnaast is er ook een werkgroep opgericht met uit elke gemeente een sportambtenaar voor de praktische organisatie.

De meeste activiteiten voor 2018 liggen al vast. Zo zal de sportregio onder andere tienersportdagen organiseren, fietslessen voor kleuters, zwem- en schaatsactiviteiten voor gezinnen en een personeelssportdag. Verder wordt er ook aan doelgroepenwerking gedacht met twee aparte G-sportdagen voor jongeren en volwassenen met een mentale beperking en een G-sportkamp voor kinderen en jongeren met een motorische beperking.

Beleidsmatige thema’s voor 2018 zijn het vergelijken van de verschillende sportreglementen met in het bijzonder de huurtarieven van de sportinfrastructuren.

De Kortenbergse Schepen van Sport Ann Vannerem, die het voorzitterschap op zich zal nemen, is erg enthousiast. ‘Er was in het verleden reeds een goede samenwerking met onze buurgemeenten op sportvlak. We hopen deze samenwerking uit te bouwen door de oprichting van een sportregio. Zowel op het vlak van activiteiten als het beleidsmatige zie ik nog veel groeipotentieel in onze regio.’

Elke gemeente levert voor de praktische organisatie een jaarlijkse financiële bijdrage van 0,3 euro per inwoner. De sportregio kon ook een subsidie voor bovenlokale samenwerking van 18.000 euro verkrijgen via Sport.Vlaanderen.

Copyright gemeente Lubbeek – Loes Vermeulen

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer