Wooninbreidingsproject Molenveld wordt vrijdag voorgesteld

Stefan Van de Weyer
2 jaar geleden
door Stefan Van de Weyer

In juni 2015 verkocht de Gemeente Haacht het vroegere Gemeenschapscentrum STUDIO 2000 dat in onbruik was geraakt na de verhuis naar het nieuwe dienstencentrum Den Breughel. Projectontwikkelaar Ludo Theunis hapte toe en was vooral gecharmeerd door de
centrale ligging en de uitbreidingsmogelijkheden die het centrumleven in Haacht een boost konden geven. Het handelscentrum van Haacht, dat gekend staat in Vlaanderen voor de minste leegstand, zal de toename van het hoogkwalitatief residentieel aanbod toejuichen .

Het opzet van Immo One is het vrijgekomen binnengebied op een aangename manier in te richten . In intense samenspraak met de gemeentelijke diensten werden het openbaar (groen) gedeelte en de wandel- en fietsverbindingen op plan gezet. Alle aandacht ging naar accenten als veiligheid, sociale controle en voldoende ruimte voor recreatie, sociale contacten en rust. Ook zal een kunstwerk de blijvende herinnering aan de vroegere Studio 2000 ( cinema) vorm geven . Het totaalproject, dat zich uitstrekt tussen Molenveld en de Stationsstraat ,zal uiteindelijk een 55-tal wooneenheden en enkele ruimtes voor handel of vrije beroepen bevatten. De nadruk rust echter volledig op residentieel wonen in een aangenaam, rustig en veilig kader.

De ontwerper , architect Thomas Roets, heeft alles uit de kast gehaald om niet alleen een zeer hedendaagse vormgeving op plan te zetten, maar heeft ook alle technieken aangewend om een hoogwaardig e-label voor zijn wooneenheden te verwerven. Het parkeergebeuren zal zich ondergronds situeren. De toegang tot deze ondergrondse parkeergarage zal zich, na voltooiing van het totaalproject , bevinden in de Stationsstraat. De uitgang zal zich situeren op Molenveld. Op deze manier zullen er zich geen verkeersconflictsituaties voordoen en zal er ook geen bijkomende druk zijn op het nu bestaande openbaar parkeeraanbod. Nu vrijdagavond om 19 uur wordt de eerste fase voorgesteld aan de inwoners van Haacht en andere gegadigden in Dienstencentrum Den Breughel. Deze eerste fase telt 26 wooneenheden die kortelings oprijzen aan het Molenveld. De tweede fase , die wordt aangevat direct aansluitend aan de eerste fase, zal de aansluiting vormen met de Stationsstraat. In 2018 zal de gemeente Haacht een kwaliteitsvol woningaanbod rijker zijn, dat het centrumleven alleen maar kan ten goede komen. Projectontwikkelaar Ludo Theunis benadrukt tenslotte dat zijn project alleen maar kon tot stand komen door de zeer intense en gedreven samenwerking met de gemeentelijke diensten, die de belangen van de Haachtenaar, hun veiligheid en hun levenskwaliteit hebben verdedigd en gegarandeerd.

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer