Woningprijzen in Vlaams-Brabant blijven stabiel

Volgens de jaarstatistieken van de Federale Overheidsdienst Economie zijn de vastgoedprijzen vorig jaar in heel België gestegen. In Vlaams-Brabant bleven de woningprijzen in 2014 stabiel ten opzichte van 2013. Appartementen en bouwgronden werden respectievelijk 2 en 4,5 procent duurder, terwijl de prijzen van de villa’s met 2,2 procent daalden. CENTURY 21 Benelux licht de belangrijkste, regionale tendensen toe: “Betaalbaarheid is een almaar belangrijker issue aan het worden in Vlaams-Brabant. Het mag dan ook niet verwonderen dat compacte appartementen en instapklare gezinswoningen erg gegeerd zijn, terwijl de grote woningen en villa’s – waar vaak nog heel wat renovatie aan moet gebeuren – een stuk minder in trek zijn.” 

De jaarstatistieken van de FOD Economie geven een goed zicht op de regionale vastgoedprijzen. De prijs van een woonhuis in Vlaams-Brabant bedroeg vorig jaar 290.000 euro (status quo t.o.v. 2013). Een villa daarentegen kostte 440.000 euro (-2,2% t.o.v. 2013). Wie in 2014 een appartement in Vlaams-Brabant kocht, betaalde daar zo’n 262.200 euro voor (+2% t.o.v. 2013). De gemiddelde prijs voor een bouwgrond schommelde dan weer rond 229 euro per vierkante meter (+4,5% t.o.v. 2013).

Betaalbaarheid versus kwaliteit

Isabelle Vermeir, vastgoedmakelaar en verantwoordelijke bij CENTURY 21 voor Vlaams-Brabant, verduidelijkt de jaarcijfers: “Het gaat om gemiddelde prijzen en in een lappendeken als Vlaams-Brabant moet je daar natuurlijk voorzichtig mee zijn. De prijs van een woning wordt door tal van factoren bepaald: er is niet alleen de ligging in een doodlopend straatje of aan een drukke steenweg, maar ook de populariteit van bepaalde scholen of kinderdagverblijven spelen een rol in de prijszetting en maken de ene gemeente aantrekkelijker dan de andere.”

“In 2014 hebben we kopers in Vlaams-Brabant vooral heel bewust zien kopen”, vervolgt Vermeir. “Ze zoeken een pand dat betaalbaar is én dat tegelijkertijd de nodige kwaliteit biedt. De prijzen van kleine appartementen zijn daardoor hier en daar ook nog fors toegenomen. In het middensegment, zeg maar de gewone gezinswoningen, zijn de prijzen daarentegen veelal behoorlijk stabiel gebleven. Zeker de instapklare panden doen het bijzonder goed, terwijl er meer argwaan is tegenover te renoveren woningen. Dat is logisch te verklaren, want naast de aankoopsom moet men voor dit soort woningen ook nog eens over een renovatiebudget beschikken. En de echte grote woningen en villa’s, die zijn in 2014 in prijs gezakt en zullen dat allicht ook in 2015 doen.”

Vooral voor bouwgronden ziet Isabelle Vermeir een opmerkelijke tendens: “Er is echt een verschil tussen bouwgronden waar een bouwverplichting op rust en deze zonder bouwverplichting. Die laatste zijn erg gegeerd geworden, want het zet kopers niet onder tijdsdruk. Ze kunnen de grond al kopen en hebben toch nog de tijd om te sparen tot hun budget het toelaat om te bouwen. Bij gronden waar een bouwverplichting op rust moet men op relatief korte termijn ook al rekening houden met de bouwkosten.”

Alarmerende trend

 

Als er geen onverwachte politieke maatregelen opduiken en de rente laag blijft, verwacht CENTURY 21 Benelux in 2015 algemeen genomen een stabiele vastgoedmarkt in ons land. Wel ziet de vastgoedgroep al een tijd een alarmerende trend opduiken: jongeren worden zo steeds meer uit de markt gestoten. Uit een interne bevraging blijkt dat de aankoop voor heel wat jongeren niet kan doorgaan zonder de financiële steun van ouders of familie. Gemiddeld wordt er zo’n 15 tot 25 procent van het totale aankoopbedrag ‘gesponsord’, stelt CENTURY 21 Benelux.

“De steun van de ouders is in de meeste regio’s stilaan een onmisbare factor aan het worden voor toekomstige, jonge eigenaars”, zegt Isabelle Vermeir. “Potentiële kopers moeten al vlug over zo’n 20 procent eigen kapitaal beschikken en juist dat bedrag komt almaar vaker van de ouders, die een deel van hun kapitaal aan hun kinderen schenken. Meer en meer zien we zo jonge koppels die langs beide kanten elk 25.000 euro krijgen toegestopt. Dat betekent natuurlijk ook dat die jongeren meer dan eens de zegen van hun ouders moeten krijgen voor de aankoop van hun eigen stulpje. Soms leidt dat wel eens tot discussies, maar in een provincie als in Vlaams-Brabant heeft men er wel wat voor over om z’n eigen woning te kunnen verwerven”, besluit Isabelle Vermeir.

 

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel