Werkzoekende 55-plussers schenken werkgevers 5 dagen gratis werk

Kirsten Bosmans
2 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Op 9 november organiseren enkele enthousiaste 55-plussers een netwerkevent voor oudere werkzoekenden en bedrijfsleiders uit Vlaams-Brabant. Dit evenement kadert in het nationaal initiatief van de VDAB ‘Op talent staat geen leeftijd’, om 55-plussers weer aan het werk te krijgen.

Werkgevers die zich voor dit event inschrijven, krijgen een cadeaubon waarmee ze via de VDAB een werkzoekende van 55-plus vijf dagen bij hen kunnen laten werken zonder dat het hen iets kost. Dat verloopt via een Beroeps Verkennende Stage. Indien die stage bevalt, kunnen werkgever en werkzoekende eventueel een langere stage overeenkomen of een andere vorm van samenwerking aangaan zoals een Beroepsinlevingsovereenkomst. De werkgever kan de werkzoekende na de stage natuurlijk ook aanwerven.

Er worden ongeveer 300 deelnemers verwacht. Inschrijven kan op vdab.be/agenda/55.

Dit initiatief is een eerste aanzet om op een positievere manier om te gaan met werkzoekende 55-plussers. Zij worden in hun zoektocht naar werk te vaak geconfronteerd met vooroordelen waardoor hun talenten onderbenut blijven. Bovendien stuurt de overheid signalen uit die werkzoekende 55-plussers eerder stigmatiseren dan ondersteunen.

Door zelf een netwerkevent te organiseren waarop politici, werkgevers, academici en werkzoekenden met elkaar in debat gaan, willen de organisatoren een positief signaal geven en het dynamisme van 55-plussers in de aandacht brengen.

 

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans