Werelddierendag: Leuven moet iedere dag denken aan dieren

Stefan Van de Weyer
2 jaar geleden
door Stefan Van de Weyer

Op donderdag 4 oktober is het Werelddierendag en dan hebben we terug allemaal voor een dagje aandacht voor de dieren. Maar dat is verre van voldoende. “Het klinkt als een boutade, maar wie niet van dieren kan houden, kan ook niet van mensen houden”, aldus Steven Vermoere, kandidaat Open Vld Leuven.

Bij de vorige verkiezingen pleitte Open Vld al voor een echt dierenwelzijnsbeleid. De afgelopen jaren heeft Open Vld daarom verschillende voorstellen, zoals een sterilisatiebeleid en hondenloopweides, gelanceerd. Ondertussen hebben andere partijen onze standpunten van 2012 overgenomen.

“Dierenwelzijn is echter niet alleen een asielbeleid of een sterilisatiebeleid. Dierenwelzijn omvat veel meer”, zegt Steven Vermoere.

Zo pleit Steven Vermoere voor het “in dienst nemen” van dieren door de rusthuizen van het OCMW. Het is bewezen dat dieren de ouderen weer doen herleven. Medewerkers en hun huisdieren krijgen een opleiding waarna ze hun huisdieren daarna geregeld meebrengen naar het rusthuis.

Voor huisdieren van mensen die langdurig afwezig zijn, zoals bij een operatie, moet de stad samen met de naaste familieleden en buren, zoeken naar tijdelijk opvang. Voor mensen gevlucht voor huishoudelijk geweld, moet er een mogelijkheid zijn om hun huisdier mee te nemen.

Voor veel kansarmen is hun huisdier een troost. Meestal hebben ze echter geen geld om hun dieren te verzorgen. Daarom stelt Steven Vermoere voor om voor hen een bezoek per jaar terug te betalen. Indien er een operatie nodig is, dan komt de stad tussen voor vijftig procent. Als het dier nog gesteriliseerd en gechipt moet worden, dan gebeurt dit op kosten van de stad.

Niet alle dieren zijn even goed. Ratten en stadsduiven kunnen een echte plaag zijn. In plaats van gewoon een zakje vergif mee te geven zoals nu, moet de stad proactief maatregelen nemen, zoals de voornaamste voedingsbronnen weg te nemen. Dit kan door bijvoorbeeld vuilnisbakken te controleren dat ze afgesloten zijn. Om het aantal stadsduiven te verminderen, kan de stad duiventillen inrichten, waarbij de eieren systematisch worden vervangen door valse eieren.

Sensibilisering blijft een belangrijke taak. Niet iedereen kent de wetgeving. Daarom moet stad Leuven alle kanalen die ze tot haar beschikking heeft, gebruiken om het belang van sterilisatie en chippen te benadrukken. Ook naar de studenten toe moet er dringend campagne gevoerd worden.

Steven Vermoere: “Dit alles is natuurlijk maar mogelijk als er een deftig dierenwelzijnsbeleid wordt uitgestippeld. Een schepen bevoegd voor dierenwelzijn moet dit dan uitvoeren met de nodige budgetten.”

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer