Welzijnstoren goedgekeurd, Hertogensite weer stapje dichterbij

Zopas verleende de stad Leuven een bouwvergunning voor de Welzijnstoren op de toekomstige Hertogensite. “Met dit eerste bouwproject geven we de aftrap voor de nieuwe Hertogensite. Deze stadsvernieuwing luidt een grondige facelift in voor de voormalige ziekenhuissite en betekent een boost voor de benedenstad,” zegt schepen van ruimtelijke ordening Carl Devlies. De Welzijnstoren is een samenwerkingsverband tussen UZ Leuven en Resiterra met medewerking van de stad Leuven.

De Welzijnstoren behoort tot het indrukwekkende masterplan van de toekomstige Hertogensite, gelegen tussen de Brusselsestraat, Minderbroederstraat en de Kapucijnenvoer. De ziekenhuisfuncties vertrekken uit de stad maar de nieuwe invulling sluit naadloos aan bij de historische achtergrond van deze zone. “Hier op het Hertogeneiland – de bakermat van Leuven – verrees in de 11e eeuw de eerste Leuvense zorginstelling,” verklaart dr. Tambeur van UZ Leuven. “Die zorgfunctie werd de volgende eeuwen verder uitgebouwd en verenigde de universiteit en de stad op maatschappelijk vlak. Die historische band wordt nu aangehaald.” “Naast integratie van waardevol erfgoed, het realiseren van bijkomende woongelegenheid en het scheppen van extra ruimte voor een Podiumkunstenzaal vormt dit zorgverhaal een extra troef,” vult Carl Devlies, schepen van ruimtelijke ordening, aan.

Welzijnsplatform voor iedereen

De Hertogensite wordt een groene stadswijk waar wonen, cultuur en zorg samensmelten met verleden en toekomst. De aandacht voor gezondheid en zorg bekleedt hierbij een belangrijke rol. De Welzijnstoren is dan ook gunstig en centraal gelegen, waardoor het als welzijnsplatform kan fungeren voor de wijk en zelfs de hele stad. “Het belang van een gezond sociaal weefsel in een nieuwe wijk vinden we onontbeerlijk,” zegt Devlies. “Ook oudere mensen zullen zich in deze omgeving erg thuis voelen.”

Drie pijlers

De Welzijnstoren berust op drie pijlers: “Een zorg- en welzijnsplatform met bijzondere aandacht voor chronische zorg, vooral bij ouderen. Verder zullen er ook een aantal functies geplaatst worden die nu in de benedencampus achtergebleven zijn en beter geplaatst zijn in het stadscentrum. Er wordt met de realisatie van de welzijnstoren ook een hefboom aangereikt om op de Hertogensite een gezonde wijk uit te bouwen, waar  levenslang wonen met maximale zelfstandigheid van oudere bewoners wordt gefaciliteerd,” vervolgt dr. Tambeur.

Uitgebalanceerde infrastructuur

“Met de Hertogensite transformeren we een geïsoleerd amalgaam van mooie en minder mooie gebouwen uit een ver en recent verleden tot een evenwichtige mix van woon- en gemeenschapsfuncties,” zegt Devlies. “De Welzijnstoren is er daar één van. We behouden de expressieve, brutalistische jaren ’70-stijl in grijs silexbeton en donker hout. Door gebruik te maken van bronskleurig aluminium voor de nieuwe gevels, balustrades en mobiele zonweringen blijven we die stijl trouw. Gerichte afbraak maakt de toren vrij, zo sluit deze mooi aan op de open ruimte en de rest van de omgeving en krijgt de toren alle kansen om zich als zorgpijler voor de benedenstad te ontwikkelen. Het gaat om een gebouw van tien verdiepingen hoog en een oppervlakte van 13.187 m². Ook zijn er nieuwe fietsenstallingen voorzien voor bezoekers en personeel. Onder het gebouw komt een parking met 56 parkeerplaatsen.

Proces en timing

Inmiddels werd de bouwvergunning goedgekeurd. Tussen 2019 en 2021 zal de welzijnstoren gerealiseerd worden.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans