Wees loslippig over geweld in de huiselijke sfeer

Stefan Van de Weyer
12 maanden geleden
door Stefan Van de Weyer

Op 25 november is het de ‘Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen’. Ook de stad Leuven staat hierbij stil. Geweld in de familiale sfeer, tussen personen die een duurzame band met elkaar hebben, is immers nog steeds de meest voorkomende vorm van geweld in onze samenleving. Onder het motto ‘Wees voor één keer loslippig! Aanvaard geen geweld in je relatie! Praat er over!’ wordt aandacht gevraagd voor de problematiek van huiselijk geweld.

De schaamte en de pijn die slachtoffers van huiselijk geweld ervaren, maakt het voor hen erg moeilijk om erover te praten en hulp te zoeken. Daarom staat de stad Leuven, in samenwerking met de preventiedienst, CAW Oost-Brabant en Holebihuis Vlaams-Brabant,  op 24 november met een informatiestand  aan de ingang van de bib Leuven in de Diestsestraat en in de Bib Leuven zelf. Niet alleen slachtoffers maar ook plegers en getuigen kunnen hier informatie krijgen over waar ze terecht kunnen wanneer ze met intrafamiliaal geweld geconfronteerd worden.

In het auditorium van de Bib (op de tweede verdieping) wordt die dag doorlopend het videokunstwerk “I am Milica Tomic” getoond. Het kunstwerk van de hand van de Servische kunstenares Milica Tomic werd in 2005 door de stad Leuven aangekocht op voorstel van vrouwenorganisaties. Het toont de onverwoestbare identiteit van een vrouw, ondanks de sporen van geweld op haar lichaam. Gekleed in een witte jurk, draait de kunstenares rond en herhaalt ze telkens dezelfde zin in verschillende talen: ‘Ich bin Milica Tomic, Ich bin Deutsch. Je suis Milica Tomic, Je suis française. Jaz sem Milica Tomic, Jaz sem Slovenka’…. Ondanks de wonden die haar op een miraculeuze wijze worden toegebracht, blijft de kunstenares kalm en blijft ze de zin reciteren tot haar bebloed lichaam opnieuw in de oorspronkelijke staat verschijnt. Deze vormgeving van het onderwerp van het kunstwerk toont dat geweld op vrouwen een universeel gegeven is.

De stad en haar partners willen de boodschap geven dat geweld op vrouwen, partnergeweld en alle andere vormen van geweld tussen personen die een duurzame relatie hebben, niet aanvaardbaar is. De stad wil een hoopvol en krachtig signaal geven aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen. Ook voor mensen die niet onder relatieproblemen of geweldsituaties lijden, is dit een kans om loslippig te zijn over een maatschappelijk probleem dat te weinig bekend is omdat het zich vooral binnenskamers afspeelt en omdat slachtoffers vaak terughoudend zijn om er over te praten.

Intrafamiliaal geweld in Leuven blijft stijgen

Schepen van gelijke kansen, Denise Vandevoort legt uit waarom er in Leuven uitgebreid wordt stilgestaan bij de ‘Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen’: “Er is nog steeds een  stijgende trend in het aantal meldingen van Intra Familiaal Geweld in Leuven, blijkt uit cijfers van de Politie Leuven. Tot oktober 2018 werden er al meer feiten geregistreerd dan in dezelfde periode in 2017. In 2017 registreerde de politie 1.324 feiten onder de noemer ‘intrafamiliaal geweld’. Bij ‘intrafamiliaal geweld’ denken mensen vaak aan fysiek geweld met duidelijke sporen. Maar dit is niet altijd zo. In de meeste gevallen gaat het niet zozeer om fysiek geweld (17,4 %), maar eerder om een combinatie van allerlei vormen van psychisch of verbaal geweld (73,9 %). De meest voorkomende feiten zijn familiale twisten, slagen en verwondingen, inbreuken op de wetgeving betreffende de jeugdbescherming, belaging of bedreiging”.

Geweld melden kan steeds op het nummer 1712, elke werkdag van 9 uur tot 17 uur.

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer