Web 2.0 Directory

Zoek in Leuven   ›  Immo Schroeven

Immo Schroeven

Immo Schroeven aktief op de vastgoedmarkt is erkend vastgoedmakelaar onder BIV nr 502982 ( Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars ) en volgt tevens nog voortdurend permanente vorming.
Bijscholing en deskundige begeleiding zijn van groot belang bij afhandeling van het dienstenpakket aangeboden door Immo Schroeven. De zaakvoerder behaalde in 1993 het diploma van Makelaar in Onroerende Goederen destijds één van de eerste opleidingen in België met het oog op de latere erkenning van het beroep.

Waarom een makelaar kiezen?
De vastgoedmarkt is door de jaren heen een professionele aangelegenheid geworden dankzij ons Beroepsinstituut en diverse verenigingen. Elke makelaar dient een deontologie te respekteren. Voor meer inlichtingen kan u terecht op http://www.biv.be

Een belangrijk element is een juiste waardebepaling maar spijtig genoeg laten sommige kandidaat-verkopers zich bij de keuze van de makelaar verleiden door de prijzen die voorgeschoteld worden en helemaal niet realistisch ogen met alle gevolgen vandien.....een zeer lange verkoopstermijn al dan niet gepaard gaande met leegstand, vochtproblemen enz... de verkoper(s) kan(kunnen) hierdoor financiëel in de problemen komen ..... en op het einde van de rit dient men drastisch te zakken met de prijs en verkoopt men soms onder de prijs! wij dienen als makelaar echter een juiste waardebepaling voorop te stellen en uiteraard rekening te houden met diverse faktoren op het ogenblik van verkoop ( de ene streek ligt al wat beter in de markt,vraag en aanbod,ligging, enz.....)

Wij zorgen voor alle nodige formaliteiten en formulieren voor een correcte afhandeling en dit uiteraard tot bij de notaris. Onze permanente bijscholing op diverse vlakken staat garant voor onze juridische en fiscale kennis, recente wetgeving en decreten volgen wij nauwgezet op. Bij de kandidaat-kopers gaan we eveneens de kredietwaardigheid na vooraleer tot een verkoop over te gaan. Wij adviseren de koper(s) tevens in verband met het eventueel bekomen van premies, bijkomende te voorziene kosten, hoe het best uw hypotheek aanvragen en waarop u dient te letten. Wij respekteren de wet op de Handelspraktijken. Onze onderhandelingsvaardigheid staat borg voor een goede en correcte afhandeling. Kortom ....dit zijn slechts enkele voordelen van ons vastgoedkantoor.....wij staan steeds ter uwer beschikking voor verdere inlichtingen en dit uiteraard vrijblijvend! Teneinde u zo volledig mogelijk te kunnen informeren werken wij enkel op afspraak en dit uiteraard ook na de kantooruren.

0473/86.48.38
Brouwersstraat 4 bus 5, Leuven