“Wanneer wordt de Bruulparking eindelijk gerealiseerd?!”

Kirsten Bosmans
2 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Leuvens gemeenteraadslid Luc Ponsaerts (Open Vld) vindt dat het stadsbestuur eindelijk werk moet maken van de realisatie van de Bruulparking onder het gelijknamige park. De eerste keer dat erover gesproken werd, is al zeven jaar geleden. “Gaan we die plannen nu echt ‘on hold’ zetten?!”, zegt Ponsaerts misnoegd.

“Een rotatieparking  voor de benedenstad is een lang verhaal en eentje van vallen en opstaan”, aldus Ponsaerts. “Ooit had een jonge ambitieuze  schepen het idee om een ondergrondse parkeergarage te realiseren onder de Oude Markt. Dit plan werd echter niet uitgevoerd omdat de handelaars bang waren voor een te lange realisatieperiode. Daarna was er lang sprake van om de parking van de Boerenbond (huidige Barbarahof) om te toveren tot een ondergrondse rotatieparking. Toen dit niet lukte zou dé parking van de benedenstad worden gerealiseerd onder de Hertogensite. Deze piste werd eveneens verlaten.”

Midden 2010 pakte het stadsbestuur dan uit met de plannen om een ondergrondse rotatieparking te bouwen onder park De Bruul. “Onze fractie (Open Vld) heeft steeds gewezen op de noodzaak van meer parkeerfaciliteiten in dit stadsdeel. Door het wegtrekken van heel wat diensten en kantoorfuncties en vanwege het chronische gebrek aan parkeerfaciliteiten bleef de benedenstad   verweesd achter. Wij waren dan ook bijzonder blij dat het stadsbestuur  ging voor Den Bruul.”

Ondertussen zijn we echter zeven jaar verder. Een aantal voorbereidingen werd getroffen, maar structureel gebeurde er nog niks. “Gaan we die plannen nu ‘on hold’ zetten!? Voor ons lijkt dat geen goed idee, eerder een tandje bijsteken! We zijn het met Groen eens dat de ontwikkelingen en inzichten rond mobiliteit een voortschrijdend proces zijn, maar voor ons blijft een rotatieparking op deze plaats één van de middelen om dit boeiende stadsdeel een nieuw reveil te geven. Zo kan men onder andere het bovengronds parkeren reduceren om  de publieke ruimte op een aangename en attractieve manier in te richten.”

“We mogen toch ook niet vergeten dat we de broodnodige herinrichting van de verhakkelde en slordige Vismarkt hebben gekoppeld aan de realisatie van de Bruulparking. De Vismarkt schreeuwt naar een aanpak die van dit plein een plaats kan maken  waar men absoluut  wil zijn. De Bruulparking is voor ons  een onmisbare schakel in het noodzakelijke herwaarderingsproces van de benedenstad. Het terug op de lange baan schuiven is voor ons geen optie, laat het vooruitgaan!”

“We begrijpen ook  de ongerustheid en de wrevel van de omwonenden. Elke verandering roept vragen op en het is evident dat men nadenkt over de eventuele consequenties van deze ingreep.  Maar anderzijds is een stad nooit af en zal er altijd moeten gebouwd en verbouwd worden. Bewoners hebben recht op de juiste informatie, zodanig dat indianenverhalen en ‘fake news’ het debat niet gaan beheersen. Belangrijk is dat de Bruul, na de werken, zijn sociale functie  weet te verstevigen en dat  het  park een leuke plek blijft met veel en fors groen.”

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans