“Wanneer volgt grondige evaluatie van het verkeerscirculatieplan?”

Gemeenteraadslid Luc Ponsaerts van Open Vld vraagt zicg af wanneer het Leuvens stadsbestuur een tweede en grondige evaluatie zal doorvoeren van het verkeerscirculatieplan. “Het ging om een belangrijke ingreep, en blijkbaar blijven er heel wat vragen en vormen van wrevel en ongenoegen bestaan. Het stadsbestuur draagt dan ook een grote verantwoordelijkheid en moet zich permanent de vraag stellen of het sop de kool wel waard is.”

“Tijdens de gemeenteraad van 26 juni 2017 werd een eerste evaluatie ter bespreking voorgelegd. Er werd ons een bundel van 46 bladzijden gepresenteerd. De vele tellingen die de evaluatie stoffeerden moesten het geheel een wetenschappelijk tintje geven. Maar de gegevens waren niet altijd even nauwkeurig. Het deed ons snel verlangen naar een tweede meer gedetailleerde en grondige evaluatie. Maar verder dan het resultaat van een aantal tellingen zijn wij achteraf niet gekomen. Zijn er andere ‘finetuningen’ uitgevoerd en welke zijn de effecten? Hoe is het in de straten waar bewoners zich vooral slachtoffer voelden van het ingevoerde plan?”

“Ook rond de voorlopige inrichting van pleinen en straten blijft het mistig en krijgen we slechts schaarse en soms tegenstrijdige informatie. Raadpleegt men de betrokken bewoners en handelaars? Hoeveel kosten deze voorlopige ingrepen? Werden ondertussen de stakeholders, de bewoners, de handelaars, leveranciers, bezoekers verder geconsulteerd? Werd er een poging ondernomen om tot een onafhankelijk tevredenheidsonderzoek te komen?”

“Of zoals dat in Gent gebeurde, denkt men aan een enquête en een lijvig rapport waar elk facet van het plan op een gedetailleerde manier wordt geanalyseerd, met als resultaat de nodige bijsturingen? In Gent wordt er alleszins ruimer en meer gecommuniceerd. Het zou verkeerd zijn om een grondige evaluatie ‘stoemelings’ over de verkiezingen heen te tillen, hopende dat de storm wel gaat liggen, dat creëert alleen maar frustratie en burgers die zich bekocht voelen. Politiek gespin dat resulteert in imagoschade voor onze stad helpt niemand vooruit, daarom vragen wij klaarheid en een tweede en grondige evaluatie.”

 

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans