Waar zijn identiteitskaarten en rijbewijzen het goedkoopst?

Kirsten Bosmans
4 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Gemiddeld betaal je in de 65 Vlaams-Brabantse gemeenten 19,62 euro voor een identiteitskaart, met uitschieters tot 25 euro. Maar waar betaal je nu het minst? Dat blijkt in Holsbeek te zijn, de absolute kaskraker met 18 euro voor een ID-bewijs.

Van die 18 euro gaat 15,40 euro naar de federale overheid die de kaarten aanlevert. De vergoeding voor het werk dat geleverd wordt in het gemeentehuis van Holsbeek bedraagt dus slechts 2,60 euro. Van de 7 euro voor een Kids-ID gaat momenteel 6,20 euro naar de Federale overheid en slechts 0,80 euro naar de gemeente.

Ook een rijbewijs is in Holsbeek met 24 euro goedkoper dan in de buurgemeenten. De vijf steden en gemeenten die grenzen aan Holsbeek vragen tussen de 25 en de 30 euro. Van die 24 euro gaat 20 euro naar de federale overheid en 4 euro naar de gemeente.

Voor een bouwvergunning betaalt men in Holsbeek slechts 10 euro. In andere gemeenten loopt dat vaak op tot 25 of 50 euro. Holsbeek voert hiermee een bewust sociaal beleid: de documenten die elke burger nodig heeft, biedt de gemeente zo goedkoop mogelijk aan. Voor documenten waar de inwoner zelf voor kiest, zoals een reispas om buiten Europa te reizen, vraagt de gemeente een iets hogere vergoeding.

Wie zijn identiteitsdocument laat vervallen en dan bij spoedprocedure een nieuwe kaart nodig heeft, moet voor de gevolgen instaan en betaalt voor al het extra werk dat dit de diensten kost. Een kaart in spoedprocedure kost 140 euro (118,60 euro voor de federale overheid en 21,40 voor de gemeente), een kaart in extreme spoedprocedure kost 210 euro (184 euro voor de federale overheid en 26 euro voor de gemeente).

Op die manier stimuleert de gemeente de mensen om op tijd hun documenten aan te vragen. En dat werkt: in 2015 reikte de bevolkingsdienst maar liefst 2.789 identiteitskaarten (ID-kaart voor Belgen, voor vreemdelingen en Kids-ID samen) uit volgens de gewone procedure, en slechts 2 volgens de spoedprocedure en 2 volgens de extreme spoedprocedure.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans